O nový divadelní řád : poznámky k diskusi o divadelním zákonu v českém tisku 1945–1948

Title: O nový divadelní řád : poznámky k diskusi o divadelním zákonu v českém tisku 1945–1948
Variant title:
  • Struggles for the new theatre law : notes to the press discussion on the new theatre law in Czechoslovakia 1945–1948
Author: Vodička, Libor
Source document: Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 9-20
Extent
9-20
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie pojednává o tom, jakým způsobem byla vedena dobová, ideologicky a politicky velmi vyhrocená diskuse v běžném i odborném tisku nad přijetím divadelního zákona v letech 1945– 1948. Příspěvek se zabývá analýzou argumentů jednotlivých dobových aktérů a publicistů, vesměs divadelních tvůrců či kritiků a dává je do souvislostí s dobovým společenským a politickým vývojem, od osvobození v květnu 1945, přes všeobecné volby 1946, až k únorové vládní krizi v roce 1948. Všímá si rovněž specifik médií a mediálního provozu, jenž byl zcela podřízen stranickému klíči.
The study presents the escalation of ideologically and politically loaded discussions in both popular and professional press that preceded the passing of new theatre bill in the Czechoslovakia, 1945–48. The author analyses the arguments of the respective politicians, theatre professionals, theatre critics and journalists relating them to current socio-political contexts, i. e. the 1945 liberation of the country from Nazi occupation, elections of 1946, and the governmental crisis in February 1948. The attention is paid to the specificity of the individual media and their employment in communicating ideologies, stressing the fact that almost all of the papers were merely spreading the propaganda of the Communist Party.
Note
Studie vznikla za podpory Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kód MU MUNI/21/VOD/2014.
References
[1] BURIAN, Emil František. 1946. Návrh k přeplánování československých divadelních poměrů [A Plan to Re-programme the Czechoslovak Theatre Milieu]. In Romain Rolland. Divadlo lidu [Theatre of the People]. Praha: Ústav pro učební pomůcky průmyslových a odborných škol,1946: V–XVI.

[2] ČERNÝ, Jindřich. 2007. Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945–1955 [Czech Theatre After the WWII. Theatre and Society 1945–1955]. Praha: Academia, 2007.

[3] Divadelníci manifestují za divadelní zákon [Theatremakers Manifesting for the Theatre Bill]. Rudé právo 26 (24. 10. 1945): 142: 3.

[4] FENCL, Antonín. 1946a. Divadlo ve "Velkém státě". (Několik poznámek k chystanému divadelnímu zákonu a k socialistickému státu.) Pokračování [Theatre in the "Big Country". (A Few Notes to the Theatre Bill and Socialist State.) Part Two]. Dnešek 1 (1. 8. 1946): 19: 299.

[5] FENCL, Antonín. 1946b. Divadlo ve "Velkém státě". Několik poznámek k chystanému divadelnímu zákonu a k socialistickému státu. Provozovatelé. [Theatre in the "Big Country". A Few Notes to the Theatre Bill and Socialist State. Executives]. Dnešek 1 (8. 8. 1946): 20: 312.

[6] FREJKA, Jiří. 1945. Divadlo ať patří těm, kdo je po duchu vytvářejí [Let Theatre Belong to Those Who Create It With Their Souls]. Rudé právo 26 (23. 10. 1945): 141: 3.

[7] GROSSMAN, Jan. 2013. Kolem divadelního zákona [Wherebouts of the Theatre Bill]. Mezi literaturou a divadlem I. [Between Literature and Theatre, Vol I.]. Praha: Torst, 2013: 300–301.

[8] HÁJEK, Jiří a kol. 1989. Divadlo nové doby 1945–1948 [Theatre of a New Era 1945–1948]. Praha: Panorama, 1989.

[9] HÁJEK, Jiří. 1945. Divadelní zákon na pořad dne! [New Theatre Bill On the Table!]. Rudé právo 26 (21. 10. 1945): 140: 3.

[10] –jp–. 1945. Divadla patří těm, kteří je vytvářejí [Theatre Belongs to Those Who Create It]. Rudé právo 26 (16. 5. 1945): 9: 3.

[11] JUST, Vladimír. 2010. Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945–1989) nejen v datech a souvislostech [Theatre in Totality. The Story of the Czech Theatre 1945–1989 (Not Only in Dates and Contexts)]. Praha: Academia, 2010.

[12] KLUSOŇOVÁ, Markéta. 2013. Revoluce a právní úprava divadla [Revolution and Newly-Introduced Law Concerning Theatres]. In J. Kotásek, J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata. Dny práva 2012 – Days of Law 2012. 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2013: 627–637. Dostupné online na http://147.251.160.1/sborniky/dny_prava_2012/files/revoluce/KlusonovaMarketa.pdf.

[13] KNAPÍK, Jan. 2004. Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948–1950 [The February and Culture. Sovietization of the Czech Culture 1948–1950]. Praha: Libri, 2004.

[14] KNAPÍK, Jan. 2006. V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956 [Captive of the Power. The Sytem and Actors of Cultural politics 1948–1956]. Praha: Libri, 2006.

[15] KOPECKÝ, Jan. 1946. Divadelní zákon [The Theatre Bill]. Kulturní politika 2 (31. 1. 1946): 20: 3.

[16] Košický vládní program [Košice Government Programme]. [citováno dne 8. 8. 2015]. Dostupné online na http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/kosicky-vladni-program-5–4-1945/.

[17] LEDERER, Zdeněk. 1947. Kultura versus politika a naopak [Culture Versus Politics and Vice Versa]. Obzory 3 (15. 2. 1947): 7: 110.

[18] MARCO POLO. 1945. Prohlášení gentlemana ze Svobodného zítřku, bílého jako lilie [Declaration of a Gentleman from the Svobodný Zítřek, White as a Lily]. Rudé právo 26 (3. 12. 1945): 175: 3. [satirická báseň; satirical poem].

[19] PÍŠA, Antonín Matěj. 1948. Na okraj osnovy Divadelního zákona [In Margine the Theatre Bill Outline]. Cíl 4 (1948): 4: 51.

[20] POKORNÝ, Jaroslav. 1945. Hroší kůže [Thick Skin]. Rudé právo 26 (13. 11. 1945): 159: 3.

[21] Pračka o divadla [Fight for Theatres]. Obzory 1 (15. 9. 1945): 4: 62.

[22] Prohlášení Divadelní sekce ZNV k "případu" Pana Rutteho [Declaration of the Theatre Department of the Provincial Branch of the National Committee]. Rudé právo 26 (24. 11. 1945): 169: 3.

[23] RAUCHOVÁ, Jitka. 2011. Spoutané divadlo. Jindřich Honzl, Jiří Frejka a Emil František Burian v systému kulturní politiky (1945–1959) [Theatre Bound. Jindřich Honzl, Jiří Frejka and Emil František Burian Entrapped in the System of Cultural Politics, 1945–1959]. České Budějovice: Společnost pro kulturní dějiny, 2011.

[24] RUTTE, Miroslav. 1945a. Stavíme, nebo bouráme? [Do We Build or Destroy?] Svobodný zítřek 1 (11. 10. 1945): 4: 6.

[25] RUTTE, Miroslav. 1945b. Stavíme, nebo bouráme? II [Do We Build or Destroy? Part Two] Svobodný zítřek 1 (18. 10. 1945): 5: 6.

[26] RUTTE, Miroslav. 1945c. Stavitelé odcházejí… [The Builders Are Leaving]. Svobodný zítřek 1 (25. 10. 1945): 6: 6.

[27] RUTTE, Miroslav. 1945d. "S poctivostí nejdál dojdeš" ["Honesty Is the Best Policy"]. Svobodný zítřek 1 (29. 11. 1945): 9: 5 a 8.

[28] RUTTE, Miroslav. 1946a. O naší divadelní krisi. Deficity [On the Present Theatre Crisis. Deficiencies]. Dnešek 1 (19. 12. 1946): 39–40: 621–623.

[29] RUTTE, Miroslav. 1946b. Divadelní zákon a oč jde [The Theatre Bill and What Is Going On]. Svobodný zítřek 2 (24. 10. 1946): 43: 5.

[30] ŠOUREK, Karel. 1947. Preventivní cenzura v návrhu nového divadelního zákona [Preventive Censorship in the New Theatre Bill]. Cíl 3 (1947): 15: 227.

[31] t. 1946. Divadelní zákon [The Theatre Bill]. Divadelní zápisník 1 (1946): 252.

[32] Tisk 144: Interpelace poslance dr Kratochvíla ministru školství a osvěty ve věci zřízení státní divadelní rady [File no. 144: Interpellation of Doctor Kratochvíl, a deputy, concerning the foundation of State Theatre Council]. [online] [citováno dne 8. 8. 2015]. Dostupné online na http://www.psp.cz/eknih/1945pns/tisky/t0144_00.htm.

[33] Tisk 462: Odpověď ministra školství a osvěty na interpelaci posl. dr Kratochvíla ve věci zřízení Státní divadelní rady (tisk 144) [File no. 362: Answer of the Minister of Education to the Interpellation of Doctor Kratochvíl, a deputy, concerning the foundation of State Theatre Council (File no. 144]. [citováno dne 8. 8. 2015]. Dostupné online na http://www.psp.cz/eknih/1945pns/tisky/t0462_00.htm.

[34] VONDRÁŠEK, Karel. 1999. Sowjetisches kulturmodell und das Tschechische theater 1945–1968. Zum Spannungsverhältnis zwischen tschechoslowakischer Kulturpolitik und tschechischem Theater. Teil II (Dokumente). Bochum: Projekt Verlag, 1999: 25–31.

[35] VOSTRÝ, Jaroslav, Zuzana SÍLOVÁ a Pavel BÁR. 2016. Frejka. Divadelním ředitelem 1945–1950. Jiří Frejka na Vinohradech [Frejka – A Theatre Director, 1945–1950. Jiří Frejka in the Vinohrady Theatre]. Praha: AMU/KANT, 2016.