Do postele s Kressidou

Title: Do postele s Kressidou
Variant title:
  • Going to bed with Cressida
Source document: Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 73-87
Extent
73-87
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie o Malinově scénografii pro inscenaci Troila a Kressidy v Rajmontově režii v Činoherním studiu v Ústí nad Labem 1979. Úspěch inscenace byl dán radikální úpravou textu, směřující k adaptaci, kterou Alex Koenigsmark přispěl k vyznění inscenace. Spojení Teiresia a Pandara do jedné postavy Kibice a potlačení antického plánu hry vyústilo do absolutního bezčasí. Rajmontova režie spolu s Malinovou scénografií pak dodala této "grotesce o militantní blbosti" všeobecnou platnost.
A side note on Malina's stage setting for Rajmont's Troilus and Cressida production (Činoherní studio – Drama Studio, 1979). Its success was based on a radical modification of the text through which Alex Koenigsmark crossed the confines of a mere adaptation and significantly contributed to the shaping of the production. Joining Teiresias and Pandar into one character, namely that of Kibitzer, suppressing the ancient origins of the play, move it into an absolute timelessness. Rajmont's directing of this "grotesque about militant rubbish", as the scenographer, labelled the production, did not only relate straightforwardly to current reality and to demythologization of all values but it accomplished to get at a more general message.