Dramaturgie her Karla Čapka podle Jany Cindlerové

Author: Drábek, Pavel
Source document: Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 155-158
Extent
155-158
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Cindlerová, Jana. Dramaturgie her Karla Čapka. Vydání první. V Praze: KANT - Karel Kerlický pro AMU, 2016. 178 stran. Disk. Velká řada; svazek 36. ISBN 978-80-7437-199-8.
Document
References:
[1] KOVÁČ, Ladislav. 2007. Prírodopis komunizmu: Anatómia jednej utópie [Biology of Communism: Anatomy of a Utopia]. Bratislava: Kalligram, 2007.