Kolokvium Česká a slovenská vzájemnost v profesionálním divadle po roce 1993

Author: Lollok, Marek
Source document: Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 188-189
Extent
188-189
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Česká a slovenská vzájemnost v profesionálním divadle po roce 1993. 3.–4. listopadu 2016, Divadelní ústav, Bratislava.
Document