Model chování souvisejícího se zdravím – analýza latentní faktorové struktury

Source document: Havigerová, Jana Marie. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 63-89
Extent
63-89
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: 4.1 Uvedení do problematiky -- 4.2 Cíl studie -- 4.3 Metoda -- 4.3.1 Instrument -- 4.3.2 Procedura -- 4.3.3 Výzkumný soubor -- 4.4 Výsledky – faktorová struktura -- 4.5 Výsledky – latentní faktory druhého řádu -- 4.6 Diskuse -- 4.7 Shrnutí a závěr
Rights access
embargoed access
License: Not specified license
Document