Literatura

Title: Literatura
Source document: Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 187-215
Extent
187-215
Type
Bibliography; References
Language
English
Czech
Rights access
embargoed access
License: Not specified license