Health-related behaviour: determinants, models and consequences : summary

Title: Health-related behaviour: determinants, models and consequences : summary
Source document: Dosedlová, Jaroslava. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 216-217
Extent
216-217
Type
Summary
Language
English
Rights access
embargoed access
License: N/A