Latour, Bruno (2016). Stopovat a skládat světy s Bruno Latourem: Výbor z textů 1998-2013

Title: Latour, Bruno (2016). Stopovat a skládat světy s Bruno Latourem: Výbor z textů 1998-2013
Author: Vrzal, Miroslav
Source document: Sacra. 2016, vol. 14, iss. 1, pp. 72-79
Extent
72-79
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Latour, Bruno. Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem: výbor z textů 1998-2013. Překlad Čestmír Pelikán. Vydání první. Praha: Tranzit.cz, 2016. 250 stran. Navigace; svazek 17. ISBN 978-80-87259-37-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Berger, P. & Luckmann, T. (1999). Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologie vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

[2] Durkheim, E. (2002). Elementární formy náboženského života: Systém totemismu v Austrálii. Praha: OIKOYMENH.

[3] Konopásek, Z. (2010). V čem spočívá pravda náboženské skutečnosti? Sociologický pohled na mariánská zjevení a démonické posedlosti. Biograf, (52–53), 89–101.

[4] Konopásek, Z. & Paleček, J. (2006). V moci ďábla: Exorcismus věřícnýma očima. Biograf, (40–41), 75 odst. Nalezeno [19.1.2012] na: http://www.biograf.org/clanky /clanek.php?clanek=4006.

[5] Latour, B. (1987). Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Cambridge: Harvard University Press.

[6] Latour, B. (1993). We Have Never Been Modern. Cambridge: Harvard University Press.

[7] Latour, B. (1995). The "Pédofil" of Boa Vista: A Photo-Philosophical Montage. Common Knowledge, 4(1), 144–187.

[8] Latour, B. (2002). Když věci vracejí úder: Co mohou sociálním vědám přinést "vědní studia". Biograf, (29). Nalezeno [19.1.2012] na: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=2901.

[9] Latour, B. (2003). Nikdy sme neboli moderní. Bratislava: Kaligram.

[10] Paleček, J. (2010). Mariánský zázrak ve světle sociologie, sociologie ve světle slunečního zázraku. Biograf, (52–53), 41–66.

[11] Paleček, J. (2011). Kde všude jsou lvi? Biograf, (54), 11. odst. Nalezeno [19.1.2012] na: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=5409.

[12] Vrzal, M. (2012). Sociologie, která počítá s bohy? Poznámky k aktérství (nejenom) Panny Marie. Sacra, 10(1), 61–68.

[13] Weber, M. (1998). Metodologie, sociologie a politika. Praha: OIKOYMENH.