Nové monografie o osobnostech české scénografie: Jan Vančura & Helena Anýžová

Title: Nové monografie o osobnostech české scénografie: Jan Vančura & Helena Anýžová
Source document: Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 145-148
Extent
145-148
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Albertová, Helena. Jan Vančura. Překlad Robin Cassling a Andrea Svobodová. První vydání. V Praze: Institut umění - Divadelní ústav, 2015. 174 stran. Osobnosti české scénografie; svazek 2. = The personalities of the Czech scenography; volume no 2. ISBN 978-80-7008-349-9.
Zdeňková, Marie. Helena Anýžová. Překlad Robin Cassling a Andrea Svobodová. První vydání. V Praze: Institut umění - Divadelní ústav, 2015. 159 stran. Osobnosti české scénografie; svazek 4. ISBN 978-80-7008-357-4.