První olomoucká religionistická konference: "Náboženství a spiritualita z pohledu současné religionistiky"