Albína Dratvová o ženské duši

Title: Albína Dratvová o ženské duši
Variant title:
  • Albína Dratvová on female psyche
Author: Zouhar, Jan
Source document: Studia philosophica. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 51-62
Extent
51-62
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Česká filosofka Albína Dratvová (1892–1969) je připomínána především pro své práce z filosofie přírodních věd a jako autorka řady učebnic filosofie a logiky pro střední školy. Významnou část jejího myšlenkového odkazu tvoří také publikace antropologicko-etické. Mezi nimi má důležité místo knížka Duše dnešní ženy. Autorka v ní vychází z vlastní zkušenosti a vlastních zážitků a věnuje se významu a úkolům duševní činnosti žen v nových podmínkách a formách ženské aktivity. Jemná analýza duševní situace žen je i výzvou a návodem pro nalezení smyslu života.
Czech philosopher Albína Dratvová (1892–1969) is especially remembered for her work in philosophy of natural science and as an author of a number of secondary school textbooks in philosophy and logic. An important part of her intellectual legacy consists of her anthropological-ethical works, most importantly the work Duše dnešní ženy (On the Soul of the Contemporary Woman). The author proceeds from her personal experience and focuses on the role and function of the mental activities of women in new conditions and forms of women's activity. The subtle analysis of the mental situation of women also brings a challenge and directions for finding the meaning of life.
Note
Příspěvek vznikl jako součást řešení projektu GA ČR Ženy v české filozofii a vědě (GA17-06697S).