Civilizace Nialla Fergusona: kritika

Title: Civilizace Nialla Fergusona: kritika
Variant title:
  • Niall Ferguson's Civilization: a critique
Author: Mareš, Jakub
Source document: Studia philosophica. 2017, vol. 64, iss. 2, pp. 79-90
Extent
79-90
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Velká divergence (tj. proč evropský pokrok překonal zbytek světa) je významné téma civilizačních studií s přesahy do eticko-politických diskuzí. Fergusonova Civilizace: Západ a ti ostatní přináší vlastní řešení této otázky – šest klíčových výhod Západu. Tento článek se pokouší ukázat, že Fergusonovo pojetí nejenže je otevřeně politické a má problematickou vnitřní konzistentnost, ale rovněž odporuje současnému historickému vědění.
Great divergence (i.e. why Europe progressed faster than anyone else) has an important place in civilization studies as well as political and ethical ramifications. Ferguson's Civilization: The West and the Rest solves this problem by positing six key advantages of the West. This article aims to show that this approach is not only openly political and problematic in terms of internal consistency, but also unsupported by contemporary historical science.