Stredoveký a včasnonovoveký (kostolný) cintorín v Nesvadoch, v polohe Jánoska part : (výskum Bélu Szőkeho v rokoch 1938 a 1943)

Title: Stredoveký a včasnonovoveký (kostolný) cintorín v Nesvadoch, v polohe Jánoska part : (výskum Bélu Szőkeho v rokoch 1938 a 1943)
Variant title:
  • The churchyard in Nesvady-Jánoska part from the Middle Ages and the early modern age : (excavations conducted by Béla Szőke in 1938 and 1943)
  • Der mittelalterliche und frühneuzeitliche Kirchenfriedhof in Nesvady-Jánoska part : (die Ausgrabungen Béla Szőkes in den Jahren 1938 und 1943)
Source document: Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 21-33
Extent
21-33
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Stredoveký a včasnonovoveký cintorín v Nesvadoch, v polohe Jánoska part (výskum Bélu Szőkeho v rokoch 1938 a 1943). Štúdia prináša krátku informatívnu správu o cintoríne v Nesvadoch-Jánoska part. Kostolný cintorín sa nachádza na pravom brehu rieky Nitra. Polohu náleziska nazvali podľa sochy svätého Jána Nepomuckého, ktorá tam v súčasnosti stojí. Na uvedenom mieste odkryl Béla Szőke v rokoch 1938 a 1943 okolo 300 stredovekých a včasnonovovekých hrobov. Na cintoríne sa pochovávalo od 11. do 18. storočia.
This article gives a short introduction to the churchyard in Nesvady-Jánoska part. The churchyard is situated on the bank of the river Nitra, and is named after a statue of St. John of Nepomuk. Béla Szőke excavated on the site ca. 300 graves from the Middle Ages and the early modern age in 1938 and 1943. The churchyard was used from the 11th century until the 18th century.
Note
Predložený príspevok vznikol vďaka spoločného projektu SASPRO 0104/01/03, ktorý bol financovaný Slovenskou akadémiou vied a Európskou úniou.
Der vorliegende Beitrag entstand dank des von der Slowakischen Akademie der Wissenschaften und der Europäischen Union finanzierten Gemeinschaftprojektes SASPRO 0104/01/03.