The onset of the Latin written culture in the Bohemian lands : the oldest Latin manuscripts and fragments of Bohemia and Moravia : summary

Author: Havel, Dalibor
Source document: Havel, Dalibor. Počátky latinské písemné kultury v českých zemích : nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2018, pp. 481-486
Extent
481-486
Type
Summary
Language
English
Rights access
embargoed access
License: N/A
Document