Korespondence Jiřiny Popelové s Robertem Konečným z let 1931–1936

Title: Korespondence Jiřiny Popelové s Robertem Konečným z let 1931–1936
Variant title:
  • Correspondence between Jiřina Popelová and Robert Konečný in years 1931–1936
Author: Zouhar, Jan
Source document: Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 37-44
Extent
37-44
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Krátký soubor korespondence Jiřiny Popelové představuje jakési "čtvrté setkání" s touto myslitelkou, setkání jistě nejdůvěrnější. Poodhaluje čtenáři soukromý život filozofky a její profesní i osobní vztahy.
This short collection of letters by Jiřina Popelová represents a "fourth encounter" with that philosopher, certainly the most private one. It reveals the personal life of the philosopher and her professional as well as private relationships.
Note
Příspěvek vznikl jako součást řešení projektu GA ČR Ženy v české filozofii a vědě (GA17-06697S).