1

Title: Museologica Brunensia
Year: 2018
Volume: 7
Issue: 1
Publication year
2018
ISSN
1805-4722 (print)
2464-5362 (online)
Topic
hidden section Úvodní slovo
Title Document
Úvodní slovo | 4
Jagošová, Lucie
PDF
Studie – Articles
Title Document
The personas method : a tool for communicating data from visitor studies | 5–18
Schweibenz, Werner; Wintzerith, Stéphanie
PDF
Creating communities of wellness | 19–24
Van Hoven, Kristy
PDF
Heritage education and students' training – case study Faculty of Humanities University of Primorska | 25–33
Lazar, Irena; Mileusnić, Zrinka
PDF
The Basics of Museum Pedagogy course – a contribution to the current conception of the competence model of museum educators in the Czech Republic | 34–47
Drobný, Tomáš; Vykoupilová, Pavla
PDF
Metodické a informační texty – Methodical and informative texts
Title Document
Ke 40. výročí vydání Muzeologického slovníku Josefa Beneše | 48–54
Rutar, Václav
PDF
Muzejní kritika – Museum review
Title Document
Jak jde kroj, tak se stroj | 55–57
Trčálková, Magdaléna
PDF
Zprávy – News
Title Document
Future in children's hands - informal education as a tool for social change : The hands on! 2017 conference in the Czech Republic | 58–60
Brejchová, Denisa
PDF
Mission and future of open air museums in the Czech Republic | 61–65
Kuminková, Eva
PDF
Konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci II. : vliv digitálních technologií na dětského návštěvníka a mezioborové přesahy muzejní pedagogiky | 66–67
Jagošová, Lucie
PDF
Title Document
Pravidla pro přispěvatele | 68–69
PDF