Religio 2018, vol. 26, iss. 2

Image
Year
2018
Publication year
2019
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Studie – Articles
Page Title
[99]-132 Formalizující modelování v neintencionální historii náboženství : transdisciplinarita mezi přírodní vědou a historickou religionistikou? Hampejs, Tomáš; Chalupa, Aleš | pdficon
[133]-166 Liminalita na druhou : dynamika rituálních změn v basilejské Fasnacht Cieslarová, Olga Věra; Chlup, Radek | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
Page Title
[167]-182 Was there a network of Roman Mithraists? Martin, Luther H. | pdficon
[183]-204 Germanofilie, germanománie a germánská studia : pět století kontemplací nad starogermánskými mýty Reichstäter, Jan | pdficon
[205]-230 Nevěřící, apatheisté nebo skrytí věřící? : charakteristika osob, které se v rámci sčítání lidu nepřihlásily k žádné denominaci Fialová, Kamila; Nešpor, Zdeněk R. | pdficon
Zprávy – News
Page Title
[231]-234 The conference "Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism" Mokrý, Matouš | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[237]-239 [Williams, Paul. Mahájánový buddhismus: základy nauky] Kotherová, Silvie | pdficon
240-244 [Groot, Kees de. The liquidation of the church] Beláňová, Andrea | pdficon
hidden section Pokyny pro autory
Page Title
[245] Pokyny pro autory | pdficon