Q. in search of musicalia from the Baroque library of the Augustinian Eremites in Brno

Title: Q. in search of musicalia from the Baroque library of the Augustinian Eremites in Brno
Source document: Musicologica Brunensia. 2018, vol. 53, iss. 2, pp. 5-23
Extent
5-23
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
In the Brno Augustinian Eremites monastery, founded in the 1450s by Margrave Jan Jindřich of Luxembourg, was around 1750 the Baroque reconstruction of the monastery completed, including a fabulous library. A collection of medieval notated manuscripts, music prints from the 16th and 17th centuries, treatises and several manuscript codices from the 17th century was most probably placed together in one section under the signature Q. The volumes preserved today are easily identifiable by their uniformly arranged spines of coarse brown-black paper (in some cases, the sheets are covered with this paper) and a lighter paper label with a title written in red ink. Part of this label symbolises the collection by means of the letters Q ST, whereby Q served as a sign of the shelf and ST as a sign of the convent (Sancti Thomae). They are currently stored in four institutions: the Moravian Museum, the Moravian Library, the Moravian Archives, and the Library of the Augustinian monastery at Staré Brno.
Note
The article came into being as part of the project "Hudební inventáře raného novověku v českých zemích" supported by the Grantová agentura České republiky (project no. GA16-17615S).
References
[1] BARON, John H. – DUROSOIR, Georgie. Mollier, Louis de. In SADIE, Stanley – TYRREL, John: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 2nd ed. New York: Grove, 2001, p. 906.

[2] DOKOUPIL, Vladislav. Soupis rukopisů knihovny augustiniánů na Starém Brně. Praha 1957.

[3] DOKOUPIL, Vladislav. Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně. Brno, 1972.

[4] DOKOUPIL, Vladislav – TELEC, Vladimír. Hudební staré tisky ve fondech Universitní knihovny v Brně. Brno, 1957.

[5] EDWARDS, Scott Lee. Repertory Migration in the Czech Crown Lands, 1570–1630. Dissertation. University of California, Berkeley, 2012.

[6] HORYNA, Martin – MAŇAS, Vladimír. Two Manuscripts of Polyphonic Music in Brno from the Mid-Sixteenth Century. Early Music, 2012, 40, N. 4, p. 553–575. | DOI 10.1093/em/cas127

[7] JANÁČEK, Leoš. Starý rukopis notový z archívu Králové kláštera na Starém Brně. Hudební listy, 1887/1888, Nr. 4, p. 1-6.

[8] JANETSCHEK, Clemens d'Elpidio. Necrologia Patrum et Fratrum Ord. Erem. calceat. S. Aug. in vicariatu Moraviae ab anno 1363–1888 defunctorum. Brunae, 1894.

[9] JANETSCHEK, Clemens d'Elpidio. Das Augustiner-Eremitenstift S. Thomas in Brünn. Bd. 1, Brünn, 1898.

[10] KYAS, Vojtěch. Průvodce po archivních fondech II Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Brno, 2007.

[11] MAŇAS, Vladimír. Rukopisy renesanční polyfonie – zapomenutá a přitom cenná součást svatojakubské farní knihovny. In Brno v minulosti a dnes, Archiv města Brna, 2013, vol. 26, p. 39–49.

[12] MAŇAS, Vladimír. Toulky po začátcích hudby v Brně. Brněnská hudební historie [online] 2013, [cit. 2018-05-28]. Available from: http://www.mestohudby.cz/publicistika/clanky/toulka-po-zacatcich-hudby-v-brne.

[13] MAŇAS, Vladimír. Hudba rudolfínské Moravy. In print.

[14] MOTNIK, Marko. Excudebat Leonhardus Formica: Leonhard Formica und seine Musikdrucke. In Musicological Annual, Ljubljana, 2015, vol. 51, Nr. 2, p. 27–40.

[15] PRENDL, Christoph. Die Musiklehre von Alessandro Poglietti. Teil 1: Kommentar, Teil 2: Kritische Edition. Wilhelmshaven, 2017.

[16] SEHNAL, Jiří. Varhaníci a varhanní hra na Moravě v 17. a 18. století. Hudební věda, 1982, vol. 19, p. 29–31.

[17] SEHNAL, Jiří. Hudba u brněnských augustiniánů v 18. století. Hudební věda, 1983, vol. 20, Nr. 3, p. 231–241.

[18] SEHNAL, Jiří. Pavel Vejvanovský and the Kroměříž music collection: perspectives on sevententh-century music in Moravia. Olomouc, 2008.

[19] SCHMID, Ernst Fritz. Musik an den schwäbischen Zollernhöfen der Renaissance. Beiträge zur Kulturgeschichte des deutschen Südwestens. Kassel, 1962.

[20] SLIMÁČKOVÁ, Jana. Alessandro Poglietti, pohled do života a díla. Diplomová práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 1996.

[21] STRAKOVÁ, Theodora. Anonymní varhanní tabulatura moravského původu. Časopis Moravského musea, 1950, vol. 35, p. 439–455.

[22] STRAKOVÁ, Theodora. Starobrněnská varhanní tabulatura. Musikologie, 1958, vol. 5, p. 8-48.

[23] STRAKOVÁ, Theodora – SEHNAL, Jiří – PŘIBÁŇOVÁ, Svatava. Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně. Brno, 1971.

[24] STRAKOVÁ, Theodora. Vokálně polyfonní skladby na Moravě v 16. a na počátku 17. století. III. Hudební instituce na Moravě a jejich repertoár. Časopis Moravského muzea, 1983, vol. 68, p. 156–172.

[25] STRAKOVÁ, Theodora. Die bischöfliche Musikkapelle in Kremsier und ihre Kontakte zu Brünn. In SEHNAL, Jiří. Musik des 17. Jahrhunderts und Pavel Vejvanovský: Referate von dem gleichnamigen internationalen Symposium in Kroměří, 6-9. September 1993. Brno, 1994, p. 17–22.

[26] STUDENIČOVÁ, Hana. Kantoři, varhaníci a věžní u sv. Jakuba v Brně v 16. století. In Brno v minulosti a dnes. Archiv města Brna, 2017, vol. 30, p.127–145.

[27] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Hudební sbírka Augustiniánů na Starém Brně. Věstník České akademie věd a umění, 1943, vol. 52, p. 1–29.

[28] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Základy fundační kapely v Brně před Křížkovským. Slezský sborník, 1951, vol. 49, p. 155-183.

[29] ŠTUDENT, Miloslav. Tajemství falešné identity. Hudební rozhledy, 2014, Nr. 12, p. 58–59.

[30] TREDER, Michael. Augustinian Lute Book. Lute Book Brno, CZ-Bsa E4 1040. 3 volumes. Lübeck: Tree Edition, 2013; Schlegel, Andreas. Die Theorbenzister [online], Accords nouveaux, 2016. [Cit. dne 2018-05-29]. Available from: http://www.accordsnouveaux.ch/de/Instrumente/Theorbenzister/Theorbenzister.html.

[31] TROLDA, Emil. Augustiniáni a hudba. Cyril, 1936, Nr. 1–2, p. 7–10; 1936, Nr. 3–4, p. 29–35.

[32] ZLÁMAL, Bohumil. Komu také děkovati za P. Křížkovského. (Starobrněnský opat Cyril Fr. Napp.) Cyril, 1936, Nr. 3–4, p. 36–38; 1936, Nr. 5–6, p. 60–64, 1936, Nr. 7–8, p. 81–84.