Zaniklá tvrz a středověká osada Opočno u Staré Boleslavi

Variant title
Die abgekommene Feste und mittelalterliche Ortswüstung Opočno bei Stará Boleslav
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 117-125
Extent
117-125
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Emler, J., 1870: Regesta Bohemiae at Moraviae, díl IV, 256,

[2] Hazlbauer, Z., 1975: Zaniklé Opočno u Staré Boleslavi, Studie a zprávy okr. muzea Praha–východ, Brandýs n/L., v tisku.

[3] Píč, J. L., 1891: Archeologický výzkum ve středních Čechách, PA, XV, 360.

[4] Prášek, J. V., 1875: Okres Brandejský a přerovský, PA, XXIII, 255-256.

[5] Prášek, J. V., 1908–1909: Urbář brandejský a přerovský, PA, XXIII, 255-256.

[6] Prášek, J. V., 1908–1913: Brandejs n/L., město, panství i okres, díl I-III, díl I 342-344, 349, díl III 289 n.

[7] Profous, A., 1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl III, 280-281.

[8] Sedláček, A., 1908: Místopisný slovník historický království českého, 668-669.

[9] Špaček, J., 1975: Předběžná zpráva o nálezech ze zaniklé lokality Opočno. Studie a zprávy okr. muzea Praha-východ, Brandýs n/L., – v tisku.