Pokračování výzkumu v Konůvkách (hřbitov a sakrální objekty)

Title: Pokračování výzkumu v Konůvkách (hřbitov a sakrální objekty)
Variant title
Fortsetzung der Grabung in Konůvky
Source document: Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 347-354
Extent
347-354
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Boháč, Z., 1973: K některým aspektům středověkého osídlení v našich zemích. Historická geografie, 10, s. 157.

[2] Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren. Brno 1856.

[3] Šaurová, D., 1971: Výzkum motty v Konůvkách na Slavkovsku. Přehled výzkumů AÚ ČSAV. Brno. s. 113-115.

[4] Šaurová, D., 1975: Zpráva o IV. celostátním semináři o středověké keramice v Opavě. Zprávy Čs. spol. archeol. při ČSAV, 17, s. 37-41.

[5] Šaurová, D., 1975: Nové poznatky ze zaniklé středověké vesnice Konůvky. Sborník Zaniklé střed, vesnice ve světle archeol. výzkumů. Slovácké museum, Uherské Hradiště, s. 134-136.

[6] Vrána, J., 1947: Paměti obce Rašovic u Slavkova. Bučovice.

[7] Vrbas, J., 1898: Dějiny městečka Ždánic. Ždánice, s. 14.

[8] Winter, Z., 1906: Dějiny obchodu a řemesel v Čechách. Praha,