Výzkum hradu Křivoklátu v souvislosti s jeho generální opravou (1973—1978)

Title: Výzkum hradu Křivoklátu v souvislosti s jeho generální opravou (1973—1978)
Variant title
Die Erforschung der Burg Křivoklát im Zusammenhang mit ihrer Wiederherstellung (1973-1978)
Source document: Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 105-112
Extent
105-112
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Birnbaumová, D. – Menclová, D., 1960: Křivoklát, státní hrad a památky v okolí. Praha.

[2] Cechner, A., 1911: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Rakovnickém. I. díl. Hrad Křivoklát. Praha.

[3] Durdík, T., 1977: K chronologii obytných věží českého středověkého hradu. Archaeologia Historica 2, 221-228.

[4] Durdík, T., 1978a: Archeologie k počátkům a podobě přemyslovského Křivoklátu. Výsledky prvé etapy výzkumu (1973-75). AR XXX, 304-320, 357-360.

[5] Durdík, T., 1978b: Nástin vývoje českých hradů 12.-13. století. Archaeologia Historica 3, 41-52.

[6] FRB: Fontes rerum Bohemicarum II, Edidit J. Emler, Praha 1893.

[7] Heber, F. A., 1849: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser. Praha.

[8] Kubec, F., 1970: Několik poznámek ke stavebnímu vývoji hradu Křivoklátu. Monumentorum tutela 4, 241-318.

[9] Menclová, D., 1953: Hrad Křivoklát před polovinou 17. stol. ČSPS LXI, 38-42.

[10] Menclová, D., 1972: České hrady, I. a II. Praha.

[11] Mikovec, F. B. – Zap, K. W., 1865: Altertümer und Denkwürdigkeiten Böhmens II. Praha.

[12] Sedláček, A., 1935: Hrady, zámky a tvrze království českého VI, 2. vydání, Praha.