Archeologický výzkum v městě Plzni

Title: Archeologický výzkum v městě Plzni
Variant title
Archäologische Forschung in der Stadt Plzeň (Pilsen)
Source document: Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 319-322
Extent
319-322
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Beneš, A. – Richter, M., 1976: Příspěvek k dějinám osídlení Starého Plzence ve 13. století, Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Historie I, 67-75.

[2] Bělohlávek, M., 1965: Dějiny Plzně I, II, Plzeň.

[3] Friedl, A., 1922-23: Zpráva o postupu a výsledku archeologických výzkumů a restauračních prací na Hůrce v Plzenci r. 1922, Pam. arch. XXXIII, 371.

[4] Friedl, A., 1976: Tisíc let Staré Plzně promlouvá k dnešku, Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Historie I, 67-75.

[5] Frýda, F., 1978: Zemnice 13. století z Plzně-Roudné, Archaeologia historica 3, Brno 1978.

[6] Horák, B., 1906-7: Hradiště Plzenecké, Pam. arch. XXII, 437-448.

[7] Horák, B., 1908-9: Hradiště Plzenecké, Pam. arch. XXIII, 161 -166.

[8] Macháček, F., 1909: Městské historické muzeum v Plzni, jeho vývoj a jeho úkoly, Sborník městského historického muzea v Plzni I, 123.

[9] Strnad, J., 1890: Die Ausgrabungen auf dem Burgwall bei Bukowec, Mitt. d. Central-Commission XVI, 233-237.

[10] Turek, R., 1976: Úloha staroplzenecké Hůrky v počátcích dějin západních Čech, Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Historie I, 9-18.