Výsledky archeologického výzkumu hradů pozdní doby přemyslovské v severovýchodních Čechách

Variant title
Die Ergebnisse der archäologischen Untersuchung von befestigten Sitzen der späten Přemyslidenzeit in Nordostböhmen
Author: Hejna, Antonín
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 19-32
Extent
19-32
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, II–IV/1, Praha 1912—62.

[2] CDSil: Codex diplomaticus Silesiae, Wroclaw (Breslau).

[3] FRB: Fontes rerum Bohemicarum, II–III, Praha 1874–82.

[4] SLČ: Staré letopisy české, Rkp. Křížovnický, ed. Praha 1959.

[5] Hejna, A., 1962: Soubor nálezů z hrádku Bolkova v severovýchodních Čechách-Der Fundkomplex aus der kleinen Burg Bolkov in Nordstböhmen, PA LIII, 455-473.

[6] Hejna, A., 1967: Archeologické nálezy a otázka osídlení severovýchodních Čech v době historické, Krkonoše-Podkrkonoší, 3, 21-45.

[7] Hejna, A., 1974: Bradlo u Hostinného nad Labem. Příspěvek k výzkumu opevněných sídel v severovýchodních Čechách – Die Feste auf Bradlo (Pradelberg) bei Hostinné n. L. (Arnau an der Elbe.) Ein Beitrag zur Burgenforschung in Nordostböhmen, PA LXV, 365-418.

[8] Hejna, A., 1976: Výsledky výzkumu zaniklého hradu Vizmburku, o. Trutnov (1972–75) – Die Ergebnisse der Grabung auf der Burg Vizmburk, Kr. Trutnov, AR XXVIII, 613-624, 715-717.

[9] Hejna, A., 1980: Pokračující výzkum hradu Vizmburku v letech 1976–1979 – Die Fortsetzung der Grabung auf der Vizmburk, Kr. Trutnov, in Jahren 1976–79, AR XXXII, 306-311.

[10] Hraše, J. K., 1893: Nálezy z tvrze Batňovice u Úpice, PA XV, 287.

[11] Píč, J. L., 1892: Strážiště na Pradelbergu, PA XIV, 607.

[12] Sedláček, A., 1933: Hrady, zámky a tvrze království Českého V, Praha.

[13] Šimák, J. V., 1932: Počátky erbu Třmene, Časopis rodopisné společnosti československé IV, 3 n.

[14] Šimák, J. V., 1938: České dějiny I, 5 Praha (Středověká kolonizace v zemích českých).

[15] Wolf, Vl., 1977: K problematice středověkých horských hrádků ve východním podhůří Krkonoš, Arch. hist. 2, 105-116.