Sondagearbeiten auf Burg Velhartice

Variant title
Sondážní práce na hradě Velharticích
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 101-106
Extent
101-106
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Durdík, T., 1977: Nálezy z hradu Týřova I, Zprávy ČSSA XVIII.

[2] Hanzlíková, H.–Pohořalá, J., 1978: Velhartice hrad, záměr na obnovu a využití. Nepubl. rkp. práce uložen v archivu KS SPPOP v Plzni.

[3] Heber, F. A., 1848: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser VI. Praha.

[4] Hostaš, K.–Vaněk, F., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Sušickém. Praha.

[5] Kouba, J., 1962: Velhartice. Plzeň.

[6] Líbal, D.–Heroutová, M.–Lancinger, L., 1970: Velhartice, státní hrad. Stavebně historický průzkum. Nepubl. rkp. práce uložen v archivu KS SPPOP v Plzni.

[7] Menclová, D., 1976: České hrady I.–II. Druhé doplněné vydání. Praha.

[8] Sedláček, A., 1897: Hrady, zámky a tvrze království Českého XI. Praha.