Kaple a kaplan

Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 248-251
Extent
248-251
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Tento koreferát navazuje na diskutovanou problematiku v předchozím příspěvku L. Konečného.
Document
References:
[1] Bělič, J.–Kamiš, A.–Kučera, K.: Malý staročeský slovník, Praha 1979.

[2] Eisenhofer, L.: Handbuch der kathol. Liturgik, Freiburg 1932.

[3] Hanke-Hajek, E.–Wieden, M.–Zatschek, H.: Die völkische Zusammensetzung der böhmischen Hofkapelle bis 1306, Zeitschrift f. sudetesdeutsche Geschichte, 1940.

[4] Hurt, R.: O poloze starého kostela P. Marie na Starém Brně, Čs. Mor. muzea 57, 1979, s. 224.

[5] Novotný, Václav: České dějiny, 1/3, Praha 1928.

[6] Richter, V.: Rokytnice nad R. a Rokytná, SPFFBU, F 1, Brno, 1957, ss. 17ss.

[7] Swoboda, Karl M.: Romanische Kunst, Ausstellung Romanische Kunst in Östereich, Krems an d. Donau, 1964, s. 30-61.

[8] Šebánek, J.: Listiny přibyslavické, ČMM 57, 1933, s. lss.