Mizející hrádek v Rašovicích, okr. Vyškov na Moravě

Variant title
Der Hausberg in Rašovice
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 327-332
Extent
327-332
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] FCDB – Friedrich Codex diplomaticus et epist. regni Bohemiae 1904.

[2] ZDB – Moravské zemské desky kraj brněnský Die Landtafel d. Markgraft. Mähren 1856.

[3] Červinka, I. L.,: Pusté vsi nedatovaný rukopis uložený v archivu Moravského musea, str. 49.

[4] Černý Fr., 1914: Ukazatel jmen...

[5] Hosák, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské.

[6] Ličman, A., 1921: Vlastivěda moravská Slavkovský okres.

[7] Nekuda–Unger 1981: Hrádky a tvrze, str. 256-7.

[8] Pátek, A. J., 1901: Vlastivěda moravská Jihlavský okres.

[9] Sedláček, A., 1893: Rozletité kapitoly ze starého místopisu... Časopis Matice moravské, str. 287-300,

[10] Sedláček, A., 1933: Hrady, zámky a tvrze... IV. str. 205, pozn. 4.

[11] Šaurová, D., 1973: Zjišťovací výzkum zaniklé střed, vesnice Bohušky. Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno, str. 92-93.

[12] Šaurová, D., 1977: Zaniklý hrádek Kepkov... Arch. historica 2, str. 167-172.

[13] Šaurová, D., 1980: Keramika z hrádku Kepkova Arch. historica 5/80, str. 375-382.

[14] Tihelka, K., 1962: Středověké nálezy z hrádku v Rašovicích. Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno, str. 68-70.

[15] Tihelka, K., 1964: Další nálezy... Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno, str. 66-67.

[16] Vrána, J., 1947: Paměti obce Rašovic u Slavkova.