Zaniknutá stredoveká dedina Fančal

Variant title
Die mittelalterliche Ortswüstung Fančal
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 513-519
Extent
513-519
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Budinský-Krička, V., 1970: Slovanské sídlisko a zaniknutá stredoveká dedina v Osúškom, Študijné zvesti AÚ SAV Nitra 18, 1970, 211-242.

[2] Marsina, R. – Kušík, M., 1959: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku (XVI. stor.), Vydavatelstvo SAV, Bratislava 1959, 69-163.

[3] Mencl, V., 1937: Středověká architektura na Slovensku, Praha–Prešov 1937, 393.

[4] Polla, B., 1959: Stredoveké obilné jamy v Budmericiach, Slovenský národopis 7, 1959, 517-559.

[5] Ruttkay, A., 1974: Revízno-záchranný výskum zaniknutého kostola v Bolerázi, Slovenská archeológia, 22, 1974, 107.

[6] Szabó, I., 1966: A falurendszer kialakulása Magyarországon (X.–XV. század), Budapest 1966, 187.

[7] Žudel, J., 1965: Osídlenie a pohyb obyvatelstva na červenokamenskom panstve za Fuggerovcov v rokoch 1535–1538, Historický časopis XIII, 1965, 571-598.

[8] Žudel, J., 1970: Príspevok k historickej geografii Trnavskej pahorkatiny do polovice 16. storočia, Horný Fančal, Dolný Fančal, Budmerice, Geografický časopis 12, 1970, 19-38.