Archeologické prameny ke středověkému Brnu : (Z nových výzkumů 1983—1987)

Variant title
Archäologische Quellen zur mittelalterlichen Stadt Brno (Brünn)
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 83-95
Extent
83-95
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Cejnková, D.—Měřínský, Z.—Sulitková, L. 1984: K problematice počátku města Brna. ČsČH 32, 250—270.

[2] Hélová-Jahodová, C. 1975: Brno, dílo přírody, člověka a dějin. Brno.

[3] Hanák, L. 1983: Brno, historické jádro, stavebně historický průzkum, blok 18. Brno (SÚRPMO, strojopis).

[4] Himmelová, Z.—Procházka, R. 1987: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1985 (okr. Brno-město). PV 1985, 62, 63.

[5] Kouřil, Z. 1982: Podzemní voda v prostoru Brna. In.: Brno a geologie. Sborník přednášek, 122—125, Brno.

[6] Mendl, B. 1935 (ed.): Knihy počtů města Brna z let 1343—1365. Brno.

[7] Michna, P. 1970: Ein Massenfund mittelalterlicher Keramik aus Brünn, Dvořák-Gasse. Časopis moravského muzea, Vědy společenské, 55, 121—156.

[8] Novotný, B. 1959: Hromadný nález ze 16. stol. v Brně. Fontes archaeologicae moraviae I. Brno.

[9] Novotný, B. 1966: Záchranný výzkum základů a okolí zaniklého kostela sv. Mikuláše v Brně. PV 1965, 77—79.

[10] Procházka, R. 1985a: Archeologie k počátkům jihomoravských měst. AH 10, 133—142.

[11] Procházka, R. 1985b: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1983 (okr. Brno-město). PV 1983, 70, 71.

[12] Procházka, R. 1987: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1984 (okr. Brno-město). PV 1984, 59—62.

[13] Prokop, J. 1982: Inženýrsko-geologické poměry města Brna. In: Brno a geologie. Sborník přednášek, 58—61. Brno.

[14] Samek, B. 1963: Brněnská radnice. Brno v minulosti a dnes V, 168—198.

[15] Unger, J. 1987: Sledování výkopu u středověkých hradeb v Brně (okr. Brno-město). PV 1984, 59.