Willenbergův "strahovský skicář" z roku 1602 jako významný pramen poznání vzhledu a uspořádání staveb ve městech, na předměstích a v podhradích vrcholného středověku

Title: Willenbergův "strahovský skicář" z roku 1602 jako významný pramen poznání vzhledu a uspořádání staveb ve městech, na předměstích a v podhradích vrcholného středověku
Variant title:
  • Willenbergs "Skizzenbuch von Strahov" aus dem Jahre 1602 als wichtige Quelle der Kenntnis von dem Aussehen und der Anordnung der Bauten in den Städten, Vorstädten und Vorburgen im Hochmittelalter
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 145-154
Extent
145-154
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Herout, J., 1987: Jan Willenberg — Pohledy na česká města z počátku 17. století — Prvá výstava unikátního souboru perokreseb restaurovaných v roce 1984. Památky a příroda 12, 1987, č. 9, s. 531—537.

[2] Homo faber 1967: Homo faber, Pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Praha — Academia, 228 s. (sestavili: V. Husa, J. Petráň, A. Šubrtová).

[3] Jirásková, J., 1987: Odbornost i pevné nervy. Jak se restauroval Willenbergův skicář — K výstavě v Památníku národního písemnictví. Dílo podlepené i původní. Večerní Praha ze dne 10. 3. 1987.

[4] Kovačevičová, S., 1985: K etnografické] charakteristike ľudových štvrtí a kolónií Bratislavy v minulosti. Slovenský národopis 33 1985, č. 1, s. 33—87.

[5] Lábek, L., 1938: Výzdoba plzeňského kalendáře z roku 1604 od Jana Wlllenberga, Umění 11, 1938, s. 397—400.

[6] Podlaha, A.—Zahradník, I., 1901: Jana Willenberga pohledy na města, hrady a památné stavby království Českého z počátku XVII. století. Praha 1901.

[7] Skružný, L., 1987: Willenbergův strahovský skicář, významný zdroj národopisných informací. Památky a příroda 12, 1987, č. 9, s. 538—542.

[8] Slovensko — Dejiny 1971: Slovensko — Dejiny 1. Bratislava — Obzor 1971, 851 s.

[9] Tibenský, J., 1973: Dejiny Slovenska slovom i obrazom I. Bratislava — Osveta 1973, 250 s.

[10] Truc, M., 1987: Jan Willenberg. Pohledy na česká města počátku 17. století. Katalog. Památník národního písemnictví v Praze, 16 s. s 13 vyobrazeními.