Pamiatková prezentácia archeologických lokalít v Liptove

Variant title
Denkmalgebührliche Präsentation archäologischer Lokalitäten in Liptov
Author: Sálus, Jozef
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 375-382
Extent
375-382
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Hanuliak, V.: Príspevok k včasnostredovekému osídleniu dolného Liptova. Liptov 7, Vlastivedný zborník, Martin 1983, s. 25—37.

[2] Hanuliak, V.: Historický vývoj hradu Liptov. Liptov 8, Vlastivedný zborník, Martin 1985, s. 101—131.

[3] Pieta, K.: Die Puchov Kultur. Nitra 1982.