Staré purkrabství Pražského hradu — výsledky poslední stavebně historické analýzy

Title: Staré purkrabství Pražského hradu — výsledky poslední stavebně historické analýzy
Variant title:
  • Der Alte Burggrafenpalast in der Prager Burg — Ergebnisse der letzten bauhistorischen Analyse
Source document: Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 203-212
Extent
203-212
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BORKOVSKÝ, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat, Praha.

[2] BURIAN, J.—SVOBODA, J., 1973: Pražský hrad, Olympia Praha.

[3] KASIČKA, F., 1988: Stavebně historické průzkumy SÚRPMO na Pražském hradě z posledního období, Archaeologia historica 13 (v tisku).

[4] KAREL IV., vlastní životopis, Praha 1978, s. 74.

[5] KOSINOVÁ, V., 1930: Nejvyšší úřad purkrabství ve zřízení zemských století XVI., Od pravěku k dnešku 1, str. 353—382, Praha.

[6] KRČÁLOVÁ, J., 1964: Obnovené renesanční malby purkrabství Pražského hradu, Památková péče 24, str. 275—284.

[7] NOVOTNÝ, A., 1946: Grafické pohledy Prahy 1493—1850, Praha.

[8] TOMEK, W. W., 1855, 1892: Dějepis města Prahy I—V, Praha.

[9] TOMEK, W. W., 1872: Základy starého místopisu pražského III—V, Praha.

[10] VANČURA, J., 1976: Hradčany, Pražský hrad, Praha.

[11] VOJTÍŠEK, V., 1919: Královský hrad Pražský po ohni roku 1541, Z minulosti naší Prahy, Praha.