Odev na renesančných kachliciach z hradu Trebišov

Title: Odev na renesančných kachliciach z hradu Trebišov
Variant title
Die Kleidung auf Renaissance-Kacheln aus der Burg Trebišov
Author: Chovanec, Jan
Source document: Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 385-396
Extent
385-396
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
References
[1] DVOŘÁKOVÁ, V.—KRÁSA, J.—STEJSKAL, K. 1978: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Bratislava.

[2] HOMOLKA, J. 1972: Gotická plastika na Slovensku. Bratislava.

[3] HOMOLKA, J.—HORVÁTH, P.—KOTRBA, F.—KOTRBA, V.—PAŠTEKA, J.—TILKOVSKÝ, V. 1964: Majster Pavol z Levoče. Bratislava.

[4] CHOVANEC, J. 1988: Renesančné kachlice z hradu Trebišov. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. Nitra, s. 57, 154.

[5] KLUČINA. P.—ROMAŇÁK, A. 1983: Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby. 5.—17. stol. I. díl. Praha.

[6] KYBALOVÁ, L.—HERBENOVÁ, O.—LAMAROVÁ, M. 1973: Obrazová encyklopedie módy. Praha.

[7] MENCLOVÁ, D. 1957: Spišský hrad. Bratislava.

[8] PETÁCH, E. 1986: Dejiny mincovania v Košiciach. Košice.

[9] PIĄTKIEWICZ-DERENIOWA, M. 1960: Kafle wawelskie okresu wczesnego renesansu. Kraków.

[10] PIĄTKIEWICZ-DERENIOWA, M. 1982: Renesansowe kafle wawelskie. Warszawa.

[11] SLIVKA, M. 1984: Výsledky výskumu Trebišovského hradu. In: Monumentorum tutela — Ochrana pamiatok 11, s. 163—231.

[12] ULIČNÝ, F. 1982: Počiatky a vývin Trebišova do konca 16. storočia. In: Dejiny Trebišova. Košice, s. 71—148.

[13] VOIT, P.—HOLL, I. 1963: Alte ungarische Ofenkacheln. Budapest.

[14] ZUBERCOVÁ, M. M. 1988: Tisícročie módy. Martin.