Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric - otázky výtvarné formy a technologie

Variant title
Beitrag zum Erzeugnis der spätgotischen Kachelmatrizen - Fragen der bildenden Form und Technologie
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 539-550
Extent
539-550
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] HAZLBAUER, Z., 1986: Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých reliéfních kachlů. AH 11/86, 489-504.

[2] HAZLBAUER, Z., 1993a: Nová stálá expozice historických kamen a kachlů na hradě Rabí. MaVP (31) - ČSPS (101), 201-206.

[3] HAZLBAUER, Z., 1993b: Projekt stavební rekonstrukce repliky trojrozměrných pozdně gotických kachlových kamen pro hrad Rabí, o. Klatovy. Nepublikovaná studie, archiv PÚ v Plzni a u autora.

[4] HAZLBAUER, Z.-RICHTER, M., 1988: Kadluby pro výrobu gotických kamnových článků. Sbor. Klubu přátel Muz. hl. m. Prahy, 1, 149-155.

[5] HAZLBAUER, Z.-VITANOVSKÝ, M.-VOLF, P., 1994: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, o. Klatovy, AH 19/94, 415-429.

[6] KLUČINA, P.-ROMAŇÁK, A., 1983: Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby. Praha.

[7] MIKŠÍK, M.-HANYKÝŘ, V.-HAZLBAUER, Z., 1986: Studie podmínek výroby reliéfních ploch pozdně středověkých kachlů. AH 11/86, 505-513.

[8] PAJER, J., 1983: Počátky novodobé keramiky ve Strážnici. Strážnice.

[9] PAŘÍK, V.-HAZLBAUER, Z., 1991: Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou. AH 16/91, 293-304.

[10] RICHTEROVÁ, J., 1982: Technologie pražských středověkých kachlů. Arch. Prag. 3, 153-167.

[11] SMETÁNKA, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století. PA LIX, 543-578.