Výrobky brněnských řemeslníků 14. století

Title: Výrobky brněnských řemeslníků 14. století
Variant title
Die Erzeugnisse der brünner Handwerker des 14. Jahrhunderts
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 551-561
Extent
551-561
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Urkunden-Sammlung zur Geschichte Mährens, sv. VI-XV (1307-1411 + dodatky), vyd. V. Brandl- B. Bretholz, Brno 1872-1903.

[2] DRAGOUN, Z., 1983: Gotické dýky ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy. Archaeologica Pragensia 4, 225-261.

[3] FLODR, M., 1990: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století, sv. I. Úvod a edice, Brno.

[4] FLODR, M., 1992: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století, sv. II. Komentář, Brno.

[5] FLODR, M., 1993: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století, sv. III. Rejstříky a přehledy, Brno.

[6] HEŘMANSKÝ, F. a kol., 1952: Kronika zbraslavská Petra Žitavského, Praha.

[7] HIMMELOVÁ, Z., 1990: Sklo středověkého Brna. AH 15, 437-447.

[8] HRUBÝ, V., 1957: Slovanské kostěné předměty a jejich výroba na Moravě. PA XLVIII, 118-212.

[9] LOSKOTOVÁ, I., 1993: Než vznikla Stará radnice. Forum brunense 5, 207-215.

[10] LOSKOTOVÁ, I.-PROCHÁZKA, R.: Brněnské zemnice (příspěvek k vývoji městské zástavby 13. stol.), v tisku.

[11] MENDL, B., 1935, Knihy počtů města Brna z let 1343-1365, sv. I., II., Brno.

[12] MICHNA, P., 1979: Středověké mincovní vážky z Olomouce, VVM XXXI, 38-48.

[13] RICHTER, M.-VOKOLEK, V., 1975, Hradec Králové na počátku dějin. Hradec Králové.

[14] SAMEK, B., 1963: Brněnská radnice. In: Brno v minulosti a dnes 5, 168-196.

[15] SEJBAL, J., 1979: Dějiny peněz na Moravě. Brno, 164.

[16] SLIVKA, M., 1983: Výrobky z kosti a parohu na Slovensku z obdobia stredoveku. AH 8, 335, obr. 6.

[17] VIČAR, O., 1965: Místopis Brna v polovici 14. století (Prostor uvnitř hradeb městských). In: Brno v minulosti a dnes 7, 242-283.

[18] WINTER, Z., 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století, Praha.