Pražské kostely sv. Michala a sv. Haštala na Starém Městě ve světle nových archeologických výzkumů

Title: Pražské kostely sv. Michala a sv. Haštala na Starém Městě ve světle nových archeologických výzkumů
Variant title:
  • Die Prager Kirchen St. Michael und St. Kastulus in der Altstadt im Lichte der neuen archäologischen Grabungen
Author: Huml, Václav
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 17-29
Extent
17-29
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] DRAGOUN, Zd., 1988: Archeologický výzkum v Richterově domě, Staletá Praha XVIII, 45-54.

[2] TÝŽ, 1990: Zjišťovací výzkum u věže kostela sv. Michala na Starém Městě pražském, AH 15, 267-292.

[3] EKERT, Fr., 1884: Posvátná místa královského hlavního města Prahy, II, 457-460.

[4] HUML, V.-MUK, J., 1990: Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském, AH 15, 277-285.

[5] HUML, V., 1996: Nové objevy v kostele sv. Michala (pro Arch. Prag. 21 v tisku).

[6] LÍBAL, D., 1946: Pražské gotické kostely, Praha.

[7] MENCL, V., 1939: Románská architektura v zemích českých, Ročenka kruhu přátel pro pěstování dějin umění, Praha.

[8] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[9] NAVRÁTIL, K., 1861: Osudy kostela, fary a školy u sv. Haštala na Starém Městě pražském, Praha.

[10] OUTRATA, J. Jakub, 1979: Severní dvoulodí u sv. Haštala v Praze, Staletá Praha IX, 147-157.

[11] PEŠINA, J., 1934: Kostel sv. Haštala v Praze I, Ročenka kruhu pěstování dějin umění, 44-55, Praha.

[12] RBM, Regesta diplomatica (nec non epistolaris) Bohamiae et Moraviae III. Praha.

[13] TOMEK, V. V., 1855: Dějepis města Prahy I, 309. Praha.

[14] TOMEK, V. V., 1886: Základy místopisu Starého města pražského, 35. Praha.

[15] TOMEK, V. V., 1871: Dějepis města Prahy II, 167. Praha.

[16] TOMEK, V. V., 1875: Dějepis města Prahy. Praha.

[17] WRATISLAVOVÁ, L.-LORENC, V., 1950: Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském, ZPP X, 8, 235 sq.