Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů

Title: Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů
Variant title:
  • Das Kloster in Plasy
Author: Kamenická, Eva
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 57-[80]
Extent
57-[80]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BUKAČOVÁ, I., 1994: O založení plaského kláštera ve světle klášterní kroniky Tilia Plassensis, Vlastivědný sborník severního Plzeňska č. 4/1994, 4-6.

[2] BUKAČOVÁ, I., 1995: Tilia Plassensis, plaská bazilika - nejstarší a největší bazilika v českých zemích, Vlastivědný sborník severního Plzeňska, č. 1/1995, 8-9.

[3] ČECHURA, J., KUTHAN, J., 1980: Středověké stavby kláštera v Plasích, Památky a příroda 5, 203-217, Praha 1980.

[4] FRIEDL, A., 1918: Cisterciácký klášter v Plasích v době románské a přechodní, dizertační práce FFUK Praha, 1918, rkp.

[5] FRIEDL, A., 1920/1921: Archeologické bádání na Hůrce u Plzence a u klášterního kostela v Plasích, PA XXXII, s. 266-8.

[6] FRÝDA, F., 1977: Raně středověká osídlení okr. Plzeň-sever, Sborník muzea PS, s. 16-45.

[7] FRÝDA, F., 1984/5: NZ Zč. muzea Plzeň, Výzkumy v Čechách, s. 147.

[8] HORYNA, M., 1980: Stavebně historický průzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, ul. archiv PÚ Plzeň.

[9] CHARVÁTOVÁ, K., 1992: Muzejní a vlastivědná práce 30, časopis společnosti přátel starožitností, Kolonizace plaského kláštera 1145-1250, 1250-1420.

[10] JAHN, J., Itinerář cesty do Citeaux r. 1699, 40 str. rkp., ul. SOA Litoměřice, M. I. 37.

[11] JUHA, J., NZ PÚ 1983, rkp.

[12] KAMENICKÁ, E., 1992: Nálezová zpráva Pam. ústavu Plzeň, archiv PÚ.

[13] KAMENICKÁ, E., 1995: Nálezová zpráva Pam. ústavu Plzeň, archiv PÚ.

[14] KUTHAN, J., 1983: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách, Praha 1983.

[15] LÁBEK, L., 1920: deník, rkp. (uloženo v ZMČ Plzeň - archiv AO - středověk).

[16] LANCINGER, I., LÍBAL, D., 1985: Historický vývoj klášterního areálu v Plasích, souhrn a doplňky, ul. archiv PÚ Plzeň.

[17] LÍBAL, D., PAVLÍK, M., 1980: Románská budova klášterního hospodářského dvora v Plasích, Umění XXVIII, s. 515-518.

[18] LÍBAL, D., CHARVÁTOVÁ, K., 1994: Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku, Praha 1994.

[19] LOSOS, L., NECHVÁTAL, B., 1972: Rekonstrukce raně středověké dlažby v královské kapli v Plasích u Plzně, AR 24, Praha 1972, okr. archiv PLASY. Pamětní kniha plaské fary 1836, Streer, s. 11.

[20] PAVLÍK, M., LANCINGER, L., 1975, SHP konventa Plasy, ul. archiv PÚ Plzeň.

[21] PAVLÍK, M., LANCINGER, L., 1976, SHP prelatury, Plasy, ul. archiv PÚ Plzeň.

[22] PAVLÍK, M., LANCINGER, L., 1976, SHP sýpky s královskou kaplí, klášter Plasy, ul. archiv PÚ Plzeň.

[23] PODLAHA, A., 1909a: Posvátná místa království českého III, Praha.

[24] PODLAHA, A., 1909b: Chronici Plassensis privati "Tilia Plassensis" et M. Vogt, pars tertia, B. Scheppl, pars II, Praha.

[25] PODLAHA, A., 1909c: Popisy kláštera a kostelů v Plasích rkp. 1744 PA XXIII.

[26] SCHEPPL, B., 1744. Lapis sepulchralis..., ul. archiv NM v Praze, Plasy F 160/SOA Litoměřice, fond ŘC Osek, B IV 8.

[27] VOGT, M., 1729: Tilia Plassensis, SOA Litoměřice, ŘC Osek, B IV 3.

[28] SOMMER, P., 1983: Archeologia historica, s. 531-534.