Príspevok k omietkovým a maliarskym iluzívnym prejavom v sakralnej architektúre 13. storočia

Title: Príspevok k omietkovým a maliarskym iluzívnym prejavom v sakralnej architektúre 13. storočia
Variant title:
  • Beitrag zur illusionären Verputz- und Malereienausschmückung in Sakralbauten im 13. Jh.
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 233-[240]
Extent
233-[240]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] DVOŘÁKOVÁ, V.-KRÁSA, J.-STEJSKAL, K.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku, Praha-Bratislava 1978.

[2] HODÁL, F.: Z dejín Hornej Nitry, Pamiatky a múzeá IX, 1960, č. 2.

[3] KOVÁČ, J.-BESSE, O.: Príspevok k dejinám obcí v handlovskej kotline, Horná Nitra IV, 1968.

[4] LOMBARDINI, A.: Dávna Žilina, Slovenské pohľady VIII, 1888, č. 6.

[5] MARSINA, R.: Osídlenie Hornej Trenčianskej pred tatárskym vpádom, Sborník FFUK Historica XV, Bratislava 1964.

[6] MARSINA, R.: Vznik a počiatky mesta Žiliny, In: Kristenová V. a kol.: Žilina v minulosti a dnes. Banská Bystrica 1963.

[7] MARSINA, R.: Žilina v období včasného a vrcholného feudalizmu. In: Halaj, D. - Marsina, R. a kol.: Žilina, dejiny a prítomnosť, Martin 1975.

[8] MENCL, V.: Gotická architektúra horného a stredného Považia, Vlastivedný časopis XVIII, 1969, č. 3.

[9] MENCL, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku, Praha-Prešov 1937.

[10] MENCL, V. a kol.: Výtvarný vývoj středověkých omítek, Praha 1968.

[11] MENCLOVÁ, D.: Středověká architektura v Turci, Sborník SMS XXX, 1936.

[12] SMOLÁKOVÁ, M.-ORIŠKO, Š.: Pamiatkový výskum kostola P. Márie v Ráztočne, 1988.

[13] SMOLÁKOVÁ, M.-ORIŠKO, Š.: Pamiatkový výskum kostola sv. Štefana v Žiline, 1988.

[14] SMOLÁKOVÁ, M.-ORIŠKO, Š.: Románsky kostol sv.Štefana v Žiline, Vlastivedný časopis XXXVIII, 1989, č. 3.