Nové poznatky o středověkém vývoji města Uherského Brodu

Title: Nové poznatky o středověkém vývoji města Uherského Brodu
Variant title:
  • Neue Erkenntnisse über die Entwicklung der Stadt Uherský Brod im Mittelalter
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 373-384
Extent
373-384
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] CDB I-V: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, 1908-1974.

[2] CDMI-XV: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, 1836-1903.

[3] Kosmova kronika (ed. J. Hrdina), Praha 1948.

[4] Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila (ed. B. Havránek-J. Daňhelka), Praha 1948.

[5] GEISLER, M.-KOHOUTEK, J.: Záchranný výzkum na katastru Havřic, okr. Uh. Hradiště, Přehled vý­zkumů 1993, v tisku.

[6] HOSÁK, L., 1972: Uherský Brod za husitských válek in Uherský Brod (Minulost i současnost slováckého města). Brno.

[7] KOHOUTEK, J., 1995: Hrady jihovýchodní Moravy. Zlín.

[8] KUTHAN, J., 1982: Architektura v přemyslovském státě 13. století in Umění doby posledních Přemyslovců, Praha-Roztoky.

[9] KUČERA, J., 1903: Paměti královského města Uherského Brodu. Bmo.

[10] LETOCHA, F. V., 1942: Památky města Brodu Uherského, Uh. Brod 1942.

[11] PAVELČÍK, J., 1972: Město v pravěku in Uherský Brod (Minulost i současnost slováckého města). Brno.

[12] PROCHÁZKA, R., 1984: Záchranný výzkum v Uherském Brodě, okr. Uh. Hradiště, Přehled výzkumů 1982, Brno.

[13] RŮŽIČKA, V., 1957: Počátky města Uherského Brodu, Historický sborník. Gottwaldov.

[14] ZEMEK, M., 1972: Moravsko-uherská hranice v 10.-13. století. Bmo.