Náboženské motivy na českých gotických reliéfních kachlích

Title: Náboženské motivy na českých gotických reliéfních kachlích
Variant title:
  • Religiöse Motive auf den böhmischen gotischen Reliefkacheln
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 465-[482]
Extent
465-[482]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ATTWATER, D., 1993: Slovník svatých. Vimperk-Rudná u Prahy.

[2] Biblí svatá aneb všecka Svatá písma Nového a Starého zákona. 1945 (podle posledního vydání kralického z r. 1613). Praha.

[3] BOHÁČOVÁ, I., 1990: Neznámý kachel z Pražského hradu se starozákonním motivem. Stud. in postmed. arch. 1, 261-262. Praha.

[4] BRYCH, V.-STEHLÍKOVÁ, D.-ŽEGKLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Praha.

[5] DURDÍK, T., 1988: Deset let výzkumu hradu v Jindřichově Hradci (1975-1986). Zpravodaj oboru pam. péče 1988/B-1, KS SPPOP České Budějovice.

[6] DURDÍK, T.-HOLEČEK, J., 1976: Signovaný kachel z hradu Rabí. AR XXVIII, 433-435.

[7] FRANZ, R., 1969: Der Kachelofen. Graz.

[8] GABRIEL, F., 1994: Neobvyklý gotický kachel s dvěma různými reliéfními motivy. Osobní sdělení.

[9] HALL, J., 1991: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha.

[10] HAZLBAUER, Z., 1990: Motiv mořské víly Meluziny v ikonografii českých gotických reliéfních kachlů. AH 14/89.

[11] HAZLBAUER, Z., 1991: Kniha Genesis jako ikonografický pramen českých gotických kachlů s motivy Adama a Evy. Sbor. SPS 2, 165-180. Praha.

[12] HAZLBAUER, Z., 1992a: Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů. AH 17/92, 421-445.

[13] HAZLBAUER, Z., 1992b: Sbírka historických kachlů v Muzeu Šumavy v Sušici. Sbor. SPS 3, 135-150.

[14] HAZLBAUER, Z., 1994: Gotický kachel se symbolikou evangelisty Lukáše z Hodkova, okr. Tábor. Výběr XXXI/3, 177-181. České Budějovice.

[15] HAZLBAUER, Z., 1995: Sbírka historických kachlů na hradě Bouzově a v MM v Pacově. Obě publikace v přípravě.

[16] HAZLBAUER, Z., v tisku a: Zobrazení Ježíše v dětské podobě na českých gotických reliéfních kachlích. AH 21/95.

[17] HAZLBAUER, Z., v tisku b: Symbolické zobrazení evangelisty Marka na gotickém kamnovém kachli z Mladoboleslavska. Boleslavica.

[18] HAZLBAUER, Z., nepublikovaná studie a: Evidenční zpracování kachlových fondů z MM v Čáslavi. Archiv muzea a u autora.

[19] HAZLBAUER, Z., nepublikovaná studie b: Starozákonní proroci na stredoevropských gotických kachlích. U autora.

[20] HAZLBAUER, Z.-FRÝDA, F., 1991: České rohové reliéfní kachle 15. století-morfologie, funkce a technologie jejich výroby. Sbor. ZČM v Plzni - Historie VI, 64-103. Plzen.

[21] HAZLBAUER, Z.-PAVLÍK, Č., v tisku: Renesanční kachle ze zaniklého hradu Děvína, okr. Česká Lípa. Castel. Boh. 5.

[22] HAZLBAUER, Z.-ŠPAČEK, J., 1986: Poznámky k výrobě renesančních kachlů s přihlédnutím k nálezům ve středním Polabí. ČNM-řada histor. CLV, 146-166.

[23] HEJNA, A., 1986: Zjišťovací výzkum na hrade Dívčí Kámen, o. Mříč, okres Český Krumlov. AVJČ 3, 131-150.

[24] JANSKÁ, E, 1963: Archeologický výzkum hradu Sion. AR XV, 224-227.

[25] KOUBA, J., 1966: Středověké kachle s husitskými bojovníky ČNM CXXXV, 25-34.

[26] KOULA, J., 1887: Příspěvky k historii hrnčířství v Čechách. Zlatá Praha.

[27] KRAJÍC, R., 1995: Hromadný nález gotických kachlu v Táboře. Osobní sdelení.

[28] NOVÁČEK, K., 1989: Archeologický nález z tvrze v Trochovicích, okr. Příbram. Castel. Boh. 1, 295-305.

[29] PFLEIDERER, R., 1992: Atributy světců. Praha.

[30] REMEŠOVÁ, V., 1990: Ikonografie a atributy svatých. Praha.

[31] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[32] ROZUM, K., 1907/08: Kachle ze XIV. století. Podříp. muzejník IV, příloha IV, 25-27.

[33] SMETANA, J.-GABRIEL, F., 1988: Středověké kachle z hradu Helfenburku. AH 13/88, 545-560.

[34] SMETÁNKA, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století. PA LIX, 543-578.

[35] SMETÁNKA, Z., 1983: Ad lupum predicantem. Reliéf pozdně gotického kachle jako historický pramen. AR XXXV, 316-326.

[36] SMOLEŃSKA, J., 1975: Śląskie kafle średniowieczne w zbiorach Muzeum narodowego w Warszawie. Rocz. Muz. Narod, w Warsz. XIX, 265-283.

[37] Středověké umělecké řemeslo ve sbírkách UPM, 1986. Praha.

[38] ŠTIKOVÁ, E., 1958: Středověké kachle z Karmelitské ulice čp. 529 na Malé Straně. Praž. min. II, 30-35.

[39] TOMKOVÁ, K.-HAZLBAUER, Z., 1990: Pozdně gotické kachle z Nového Strašecí. Stud. in postmed. arch. I, 297-306. Praha.

[40] VÁŇOVÁ, L., 1990: Fragmenty výzdoby martinické tvrze. Sbor. vlastivěd, prací z Podblanicka 30/2, 205-207.

[41] ZÁPOTOCKÝ, M., 1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí. Výzkumy v Čechách - supplementum. Praha.