Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie

Title: Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie
Variant title:
  • Kleinformatige Ofenkacheln aus Iglau (Jihlava) und der Burg Rokštejn (Bez. Jihlava) und ihre Ikonographie
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 499-503
Extent
499-503
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BLASCHITZ, G., 1995: Figural verzierte Bodenfliesen aus der Zeit um 1300. In: Archäologie Österreichs, Sonderausgabe 1995. Perspektiven zum Werdegang von Krems und Stein (Hrsg. von A. Krenn-Leeb), 57-63.

[2] KROUPA, J., 1991: Umělecký obraz Jihlavy v době kompaktát. In: Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení basilejských kompaktát v Jihlavě, 37-46, Brno-Jihlava.

[3] LANDGRAF, E., 1993: Ornamentierte Bodenfliesen des Mittelalters in Süd- und Westdeutschland 1150-1550. Bd. 1-3. Kommissionsverlag Konrad Theiss Verlag, Stuttgart.

[4] LEXIKON, 1994: Lexikon der christlichen Ikonographie, erster Band. Allgemeine Ikonographie A bis Ezechiel. Herder, Rom-Freiburg-Basel-Wien.

[5] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1990: Provoz a vybavení domácnosti ve vyšším sociálním prostředí (měšťanstvo a šlechta) na základě pramenů archeologických, AH 15, 1990, 19—42.

[6] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1992: Výsledky záchranného archeologického výzkumu na staveništi Horáckého divadla v Jihlavě (1990-1991), VSV, Oddíl věd společenských VIII, 163-171.

[7] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993: Die archäologische Erforschung der Burg Rokštejn im Jahre 1989 (Kat. Geb. Panská Lhota, Bez. Jihlava), PV 1989, 85-86. Brno.

[8] MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1989: Rokštejn, středověký hrad na Jihlavsku (jeho dějiny, stavební vývoj a výsledky archeologického výzkumu 1981-1989), Brno—Brtnice.

[9] MĚŘÍNSKÝ, Z.-ZUMPFE, E., 1994: Keramika z hradu Rokštejna (okr. Jihlava) a její vztahy k jihlavské a dolnorakouské keramice, AH 19, 407-413.

[10] MICHNA, P. J., 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melič na Vyškovsku. Pokus o rekonstrukci, AH 6, 333-360.

[11] REALLEXIKON 1937: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, hrsg. von O. Schmitt, E. Gall, L. Heydenreich, H. M. Frh. von Erfa und K. -A. Wirth, Bd. 1-7. Stuttgart 1937-1981.

[12] RICHTEROVÁ, J., 1983: Orlice jako chronologický motiv kachlového reliéfu, AH 8, 155-165.

[13] SMETÁNKA, Z., 1983: Ad lupum predicantem. Reliéf pozdně gotického kachle jako historický pramen, AR XXXV, 316-326.

[14] SMETÁNKA, Z., 1983a: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách, AH 8, 1983, 145-154.

[15] WHITE, T. H., 1954: The Book of Beasts. London.