Zaměření a charakter zaniklé vsi Konůvky (kat. Heršpice, okr. Vyškov) : příspěvek k poznání středověkých cest na Moravě

Title: Zaměření a charakter zaniklé vsi Konůvky (kat. Heršpice, okr. Vyškov) : příspěvek k poznání středověkých cest na Moravě
Variant title:
  • Orientierung und Charakter des Ortswüstung Konüvky (Kataster Herspice, Bez. Vyskov) : Beitrag zum Kennelernen der mittelalterlichen Wege in Mähren
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 161-172
Extent
161-172
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.