Archeologické doklady zpracování kovů v Čáslavi 13. a 1. poloviny 14. století

Title: Archeologické doklady zpracování kovů v Čáslavi 13. a 1. poloviny 14. století
Variant title:
  • Archäologische Belege der Metallverarbeitung in Čáslav im 13. und in der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 55-66
Extent
55-66
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ČELAKOVSKÝ, J., ed., 1895: Codex iuris municipalis regni bohemiae II. privilegia královských měst. Praha.

[2] DRAGOUN, Zd., 1983: Gotické dýky ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy - Gotische Dolche in den Sammlungen des Museums der Hauptstadt Prag, Archaeologica Pragensia 4, 225-260.

[3] EMLER, J., ed., 1882: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II., Praha.

[4] FROLÍK, J., 1997: Čáslav, okr. Kutná Hora (107), Výzkumy v Čechách 1993-5, 21. Praha.

[5] CHARVÁT, P., 1994: On Slavs, Silk and the Early Stale: The Town of Čáslav in the Pristine Middle Ages. - O Slovanech, hedvábí a počátcích státu: Čáslav v raném středověku. PA 108-153.

[6] SEDLÁČEK, A., 1874: Děje města Čáslavě. Praha.

[7] ŠREIN, VI.-ŠŤASTNÝ, M.-TOMÁŠEK, M.-LANGROVÁ, A., 1999: Výzkum olověných slitků z Čáslavi - Investigation of the lead ingots from Čáslav, Bulletin Mineralogicko-petrologického oddělení Národního Muzea 7, 224-225.

[8] ŠREIN V.-ŠŤASTNÝ M.-KORBELOVÁ, Z.-TOMÁŠEK, M., 2000: Kovy na úlomcích keramiky z Čáslavi, rkp.

[9] ŠUMBEROVÁ, R.-TOMÁŠEK, M., 2000: Zpráva o archeologické akci, Čáslav - Zemánek Archiv ARÚ AV ČR č. j. 169/01.

[10] TOMÁŠEK, M., 1997: To the Beginnings of the Town of Čáslav: Rescue Excavation on Žižka Square and their Results - K počátkům města Čáslavi: Záchranná akce na Žižkově náměstí a její výsledky, in: Život v archeologii středověku, 620-629. Praha.

[11] TOMÁŠEK, M., 2000: Čáslav, okr. Kutná Hora (99), Výzkumy v Čechách 1998, s. 28.

[12] ZYCHA, A., 1900: Das böhmische Bergrecht des Mittelalters auf Grundlage des Bergrechts von Iglau. Bd. I.-II., Berlin.