K získávání kamene na stavbu středověkých městských hradeb : příspěvek k diskusi o vztahu hradiště a města Čáslavi

Variant title
Zur Steingewinnung für den Bau der mittelalterlichen Stadtmauern
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 195-206
Extent
195-206
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BÄR, M., 1888: Der Koblenzer Mauerbau, Rechnungen 1276-1289. Leipzig.

[2] CDB V/2: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, ed. J. Šebánek, S. Dušková, Praha 1981.

[3] CDB V/3: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, ed. J. Šebánek, S. Dušková, Praha 1993.

[4] CIM II: Codex iuris municipalis regni Bohemiae, ed. J. Čelakovský, Praha 1895.

[5] CIM III: Codex iuris municipalis regni Bohemiae, ed. J. Čelakovský, G. Friedrich, Praha 1948.

[6] JEČNÝ, H., 1978: Archeologické příspěvky k poznání staroměstského opevnění. Pražský sborník historický 10, s. 68-79.

[7] LANCINGER, L., 1997: Čáslav, hradby - I. dějiny objektů, rkp. pro PÚSČ.

[8] MALINA, J. a kol., 1976: Čáslav, vývoj životního prostředí, Brno.

[9] NAČERADSKÁ, P., 2000: Fortna u Žižkovy brány v Čáslavi (dům čp. 188), dějiny. PÚSČ v Praze, rkp.

[10] NACHTMANNOVÁ, A., 1998: Beroun, dějiny hradeb. PÚSČ v Praze, rkp.

[11] RAZÍM, V., 1988: Kolín, Čáslav, Nymburk - městská opevnění posledních Přemyslovců v Čechách. Umění XXXVI, s. 309-339.

[12] SEDLÁČEK, A., 1889: Hrady, zámky a tvrze království českého IV, Praha.

[13] TÁBORSKÝ, J., 1778: Krátké vypsání země české. Praha.

[14] TOMÁŠEK, M., 1995: Archeologický výzkum hradebního pásma v Čáslavi v roce 1993. Archeologické rozhledy XLVII, s. 444-454.

[15] TOMÁŠEK, M., 1997: Archeologie posledních let o městě Čáslavi. Archeologie ve středních Čechách 1, s. 423-427.

[16] TOMÁŠEK, M., 1998a: Bývaly Hlaváčovy domy... Archeologie ve středních Čechách 2, s. 395-410.

[17] TOMÁŠEK, M., 1998b: Čáslav - příklad přeměny raně středověkého správního centra ve vrcholně středověké město. Kultrura Średniowiecznego Ślaska i Czech, "Rewolucja" XIII wieku, s. 87-95. Wroclaw.

[18] TOMÁŠEK, M., 1999: Od "hradiště" k hradišti: Hrádek v Čáslavi. Archeologie ve středních Čechách 3/2, s. 375-384.

[19] VENCOVSKÝ, E., 1958: Nástin geomorfologie a geologie poličského okresu. Poličsko, sborník prací. Pardubice.