Archeologický výzkum románského kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka po povodni roku 2002

Title: Archeologický výzkum románského kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka po povodni roku 2002
Variant title:
  • Archäologische Erforschung der romanischen St. Kruezeserhöhung-Kirche in Vrbno bei Mělník nach dem Hochwasser im Jahr 2002
Source document: Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 403-412
Extent
403-412
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BĚLOHLÁVEK, P. V., 1930: Dějiny českých křížovníků s červenou hvězdou. Praha.

[2] VON BIENENBERG, K. J., 1787: Analekten zur Geschichte des Militaerkreuzordens mit dem rothen Sterne. Prag und Wien.

[3] ČEPELÁK, J. (v tisku): Vrbno u Mělníka do poloviny 17. století. In: Středočeský sborník historický, roč. 28-29.

[4] FIALA, Z., 1967: Die Organisation der Kirche im Přemyslidenstaat des 10.-13. Jahrhunderts. In: Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit. Hrsg. von F. Graus und H. Ludat. Wiesbaden, 133-143.

[5] HÁSKOVÁ, J.-NECHVÁTAL, B., 1993: Mladohradištní pohřebiště ve Vrbně u Mělníka a hrob s depotem denárů, Archeologické rozhledy 45, 72-92.

[6] KAŠIČKA, F.-NECHVÁTAL, B., 1973: Ke stavebnímu vývoji románského kostela ve Vrbně u Mělníka, Památky a příroda, 176-186.

[7] KAŠIČKA, F.-NECHVÁTAL, B., 1996: Kostel sv. Linharta v Cítově u Mělníka v prostředí raně feudální osady. Archaeologia historica 21, 93-102.

[8] KLÁPŠTĚ, J., 1999: Příspěvek k archeologickému poznávání úlohy mince v přemyslovských Čechách, Archeologické rozhledy 51, 774-808.

[9] LÍBAL, D.-MUK, J., 1984: Středověké stavební konstrukce a technologie, Archaeologia historica 9, 239-246.

[10] MACEK et al., 2001: Bývalý klášter bosých Augustiniánů v Pšovce u Mělníka, Průzkumy památek VIII-2, 7-37.

[11] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[12] MILITKÝ, J.-ŠTEFAN, I.-VARADZIN, L., v tisku: Mince nalezené při archeologickém výzkumu v interiéru kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka, Numismatický sborník 20.

[13] POCHE, E. et al., 1980: Umělecké památky Čech 3. Praha.

[14] SOMMER, P., 2001: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha.