Kláštor v Slovenskej Ľupči

Title: Kláštor v Slovenskej Ľupči
Variant title:
  • Das Kloster in Slovenskí Ľupča
Source document: Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 435-441
Extent
435-441
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BALAŠA, G., 1971, 1973: Archeologický výskum Slovenská Ľupča, Nálezová správa, SUPSOP Bratislava, stred. Banská Bystrica, č. T 218.

[2] BORGOGNINI, Tarli S. M.-PAOLI, G., 1982: Survay paleoserological studies. Horno 33, s. 69-89.

[3] BURAN, D. a kol.: Gotika, Dejiny slov. výtvarného umenia 2003. Str. 118.

[4] FEREMBACHOVÁ, D.-SCHWIDETZKY, I.-STLOUKAL, M., 1980: Recommendations for age and Sex Diagnoses of skeletons. Journal of Human evolution 9:459-517.

[5] HANULIAK, V., 1988: Slovenská Ľupča-Kláštorisko, Nálezová správa z arch. Výskumu, SUPS Bratislava, stredisko Banská Bystrica, č. T 218.

[6] HANULIAK, V., 1996: Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku. A. H. Brno.

[7] JURKOVIČOVÁ, M., 1997: Hrad a panstvo Slovenská Ľupča do konca stredoveku. Diplomová práca, FFUK Bratislava.

[8] LINC, R., 1971: Kapitoly z rústové a funkční morfologie. UK. Praha, FTVS, SPN, s. 112-117.

[9] LOVEJOY, C. O., 1985: Dental wear in the Libben population: Its Pattern and Role in the Determination of Adult Skeletal age and death. American Journal of Physical anthropology. 68, 1:47-56. | DOI 10.1002/ajpa.1330680105

[10] MOSNÝ, P., 1997-2001: Slovenská Ľupča-Kláštorisko, Nálezová správa z arch. výsk., PU Bratislava, stredisko Banská Bystrica, č. T 500, T 503, T 536, T 549, T 557.

[11] MOSNÝ, P., 2003: Kláštorisko v Slovenskej Ľupči. MONUMENTORUM.

[12] TUTELA, Ochrana pamiatok 14, P.Ú. Bratislava.

[13] OLIVER, G., 1960: Practique anthropologique. Paris, Vigot Fréres.

[14] SPRINGER, G. F.-WILIAMSON, P., 1960: Blood group determinations of ancient tissue. Science 131, s. 1858. | DOI 10.1126/science.131.3417.1858-a

[15] STLOUKAL, M. a kol., 1999: Antropologie. Příručka pro studium kostry. Národní muzeum Praha. 509 s.

[16] STREJC, P., DOBISÍKOVÁ, M., HÁSKOVÁ, V., 1988: Krevní skupiny a mikroorganizmy (rukopis). Praha. 4s.

[17] TESAŘ, J.-KLÍR, P.-DOSKOČILOVÁ, L., 1985: Možnosti a nezdary při vyšetřování skupinové příslušnosti z pozůstatků historických osob. Soudní lékařství 30, č. 2, s. 25-26.

[18] UBELAKER, D. H., 1978: Human skeletal remains. Excavation, analysis, interprétation. Aldine Publishing Company, Chicago, 116 s.