The Czech faces of John Donne

Title: The Czech faces of John Donne
Source document: Brno studies in English. 2018, vol. 44, iss. 2, pp. [19]-36
Extent
[19]-36
  • ISSN
    0524-6881 (print)
    1805-0867 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
John Donne's poetry has held a special fascination for generations of readers, and, as Antoine Berman states in his Pour une critique des traductions, it is no less of a challenge for translators. The Czech reception of Donne's poetry starts after the twentieth-century Donne revival in the English-speaking countries, and to date six translators have been more substantially involved in the rendering of his poetic works into Czech. Their choice of texts for translation, treatment of form and aesthetic preferences illustrate their widely different motivations and approaches to translational, ranging from a deep scholarly interest in the poet's work to a spontaneous unschooled translation intended for private use and spiritual sustenance.
References
[1] Berman, Antoine (1995) Pour une critique des traductions: John Donne. Paris: Gallimard.

[2] Carey, John (1983) John Donne: Life, Mind and Art. London: Faber & Faber.

[3] Démant a slza (2007) A selection of English spiritual poetry, transl. by J. Hrdlička. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

[4] Donne John (1945) Ó duše, poutníku (transl. by L. Pánková). London: Evergreen Series.

[5] Donne, John (1965) Několik básní od Johna Donna (transl. by E. A. Saudek). Praha: SNKLU.

[6] Donne, John (1967) Extáze (transl. by H. Žantovská). Praha: Mladá fronta.

[7] Donne, John (1987) Komu zvoní hrana (transl. by Z. Hron). Praha: Československý spisovatel.

[8] Dubrow Ousby, Heather (1976) Donne's 'Epithalamion Made at Lincolnes Inne': An Alternative Interpretation. Studies in English Literature 16(1): 131–143. | DOI 10.2307/449860

[9] Ellrodt, Robert (2000) Seven Metaphysical Poets, A Structural Study of the Unchanging Self. New York: Oxford University Press.

[10] The Gentleman's Magazine, and Historical Chronicle XXXI. (1761): 472.

[11] Grierson, Herbert J. (1912), ed. The Poems of John Donne. Oxford: Clarendon Press.

[12] Hron, Zdeněk (1978) Fénix a fontána. In Škola noci. Praha: Československý spisovatel.

[13] Hron, Zdeněk (1987) Překladatelova poznámka. In Komu zvoní hrana. Praha: Československý spisovatel, 192–193.

[14] Kermode, Frank (2005) Shakespeare, Spencer, Donne. Abingdon: Routledge.

[15] Langer, František (2006) Korespondence I. Praha: Akropolis.

[16] Lederer, Josef (1944) John Donne a počátky anglického baroku. Obzor 1: 3–8.

[17] Lederer, Joseph (1983) Toutes ses maîtresses profanes. Réflexions sur la poésie erotique de Donne. In Benoist, Jean-Marie (ed.) John Donne. Lausanne: L'Age d'Homme, 87–121.

[18] Leishman, James Blair (1961) The Monarch of Wit. New York: Harper & Row.

[19] Levý, Jiří (1948) John Donne – básník anglického baroka. Svobodné noviny, 15 February 1948: 6.

[20] Matys, Rudolf (2001) Básník k nepřeslechnutí. Nové knihy 41(2): 18.

[21] Novarr, David (1956) Donne's 'Epithalamion Made at Lincoln's Inn': Context and Date. Review of English Studies VII (27): 250–263. | DOI 10.1093/res/VII.27.250

[22] Ornest, Ota (1984) Překlad jako umění. K nedožitým osmdesátinám E.A. Saudka. Věstník židovských náboženských obcí 46(10): 5.

[23] Pym, Anthony (1998) Method in Translation History. Manchester: St Jerome Publishing.

[24] Scherer-Herz, Judith (2007) Reading and rereading Donne's poetry. In: Guibbory, Aschah (ed.) The Cambridge Companion to John Donne. Cambridge: Cambridge University Press, 101–115.

[25] Skoumal, Aloys (1965) Poznámka o Johnu Donnovi. In: Několik básní od Johna Donna. SNKLU 1965.

[26] Stringer, Gary A., ed. (2000) The Variorum Edition of the Poetry of John Donne. Volume 2, The Elegies. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

[27] Stringer, Gary A., ed. (2005) The Variorum Edition of the Poetry of John Donne. Volume 7, part 1, The Holy Sonnets. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

[28] Vejchoda-Ambros, Miloš (1960) Anglické svědectví o bitvě na Bílé Hoře. Časopis společnosti přátel starožitností 68(2): 90–97.

[29] Wiggins, Peter DeSa (2002) Donne, Castiglione and the Poetry of Courtliness. Bloomington: Indiana University Press.

[30] Žantovská, Hana (2002) Přiblížit se k originálu (an interview). Literární noviny 13(6): 15.