Filozofové ve městě

Title: Filozofové ve městě
Variant title
Philosophers in the city
Author: Brázda, Radim
Source document: Studia philosophica. 2019, vol. 66, iss. 1, pp. 95-112
Extent
95-112
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
References
[1] BARNES, Julian. Žádný důvod k obavám. Přeložil Petr FANTYS. Praha: Odeon 2010. Světová knihovna (od 2000), sv. 88.

[2] BRÁZDA, Radim – JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Problémy sebereprodukce ve filozofii I: Funesův syndrom. Pro-Fil 2016, 17(2), s. 15–29. | DOI 10.5817/pf16-2-1588

[3] BLAHYNKA, Milan – VLAŠÍN, Štěpán. Řád nové tvorby: Vladislav Vančura. Praha: Svoboda 1972.

[4] CETL, Jiří. Ale vždyť to byli filozofové: filozofické apokryfy. Brno: Doplněk 2000.

[5] ENGELS, Friedrich. Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filosofie. Přeložil Ladislav ŠTOLL. Praha: Svoboda, 1949. Velká knihovna marxismu a leninismu, sv. 6.

[6] GABRIEL, Jiří. Brněnský filozofický seminář. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita 1993, B40, s. 71–75.

[7] MARQUARD, Odo. Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2017.

[8] NOVÁK, Mirko. Otázka hudby hrané k práci a hudby reprodukované do veřejného prostoru. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita 1954, B2, s. 178–179.

[9] NOVÝ, Lubomír. Nekrology na živé. Brno 1988.

[10] NOVÝ, Lubomír. Filozofie v neklidné době. Praha: Český spisovatel 1965.

[11] GABRIEL, Jiří – KROB, Josef – PAVLINCOVÁ, Helena – ZOUHAR, Jan. Slovník českých filozofů. Brno: Masarykova univerzita 1998.

[12] NIETZSCHE, Friedrich. Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen: [Einleitung 2]. Abgeschlossen ca. 22. 12. 1874. Elektronická edice Nietzsche Source [on-line, cit. 22. 2. 2019]. Dostupné z http://www.nietzschesource.org/#eKGWB.

[13] RISSE, Wilhelm. Bibliographia Logica: Verzeichnis der Druckschriften zur Logik mit Angabe ihrer Fundorte. Band I, 1472–1800. Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung 1965.

[14] RISSE, Wilhelm. Bibliographia philosophica vetus. Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung 1998.

[15] SKÁCEL, Jan. Co zbylo z anděla. Praha: Československý spisovatel 1960.

[16] SLOTERDIJK, Peter. Neue Zeilen und Tage: Notizen 2011–2013. Berlin: Suhrkamp Verlag 2018.