Nucený návrat domů : k proměně reflexe Josefa Bohuslava Foerstera v prvních letech Československé republiky

Title: Nucený návrat domů : k proměně reflexe Josefa Bohuslava Foerstera v prvních letech Československé republiky
Variant title:
  • Forced return home : the change in perception of Josef Bohuslav Foerster in the first years of the Czechoslovak Republic
Source document: Musicologica Brunensia. 2019, vol. 54, iss. 1, pp. 51-62
Extent
51-62
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
With the exception of Leoš Janáček, composers from the generation of the so-called Czech Modern Music scarcely succeeded in presenting their work abroad in the first years of the new Czechoslovak Republic. The foreign interest in composers was indicated especially by contracts concluded with prominent publishing houses, such as the Universal Edition in Vienna, progressively developing since 1901. While in 1909–1910 the publishing house discovers Josef Bohuslav Foerster, Josef Suk, and Vítězslav Novák, and invests in their work with the prospect of certain profit, after the First World War it focuses its attention on the new generation of composers and the previously unnoticed avant-garde Second Viennese School, as well as on Leoš Janáček. Foerster, who returns to his homeland after the quarter century spent outside the Czech country, has to accept the local environment which makes it difficult to stay in touch with prominent personalities of the European culture.
References
[1] ANONYM. Směs. Hudební revue, 1918–19, roč. 11, č. 3, s. 129–30.

[2] BUCHNER, Alexander. Oskar Nedbal. Soupis pozůstalosti I. Praha: Národní muzeum v Praze. Divadelní oddělení, 1964.

[3] BARTOŠ, Josef (red.). J. B. Foerster – Jeho životní pouť a tvorba 1859–1949. Praha: Orbis, 1949.

[4] Dr. PIHERT [Jindřich Pihert]. Z hudebního života. Národní divadlo. Foersterova Eva. Hudební revue, 1917–18, roč. 11, č. 4, s. 157–8.

[5] FOERSTER, Josef Bohuslav. Poutník v cizině. Praha: Orbis, 1947.

[6] HOFMEISTER, Karel. Rod Foersterů. Hudební revue, 1909, roč. 2, č. 10, s. 489–95.

[7] HOFMEISTER, Adolf. Sedmdesátiletý emauzák Foerster. Rozpravy aventina, roč. 5, č. 10, 21. 11. 1929, s. 109.

[8] JENÍČEK, Rudolf. J. B. Foerster a česká vídeňská menšina, Hudební revue, 1919–1920, roč. 13, č. 3, s. 93–97.

[9] REITEREROVÁ, Vlasta – VELEK, Viktor. K vídeňským létům (1903–1918) Josefa Bohuslava Foerstera. Hudební věda, 2010, roč. 47, č. 2–3, s. 167–230.

[10] STRETIOVÁ, Anna. K 30. prosinci 1919. Hudební revue, 1919–1920, roč. 13, č. 3, s. 89–90.

[11] ŠTĚPÁN, Václav. J. B. Foerster. Ballata pro housle a orchestr, op. 92, Univerzální edice, vyd. pro housle a klavír, 1917. Hudební revue, 1917–18, roč. 11, č. 8–9, s. 345.

[12] ŠTĚPÁN, Václav. Její pastorkyňa. Odpověď na článek prof. Nejedlého. Hudební revue, 1916–17, roč. 10, č. 1, s. 28–40.

[13] ZÍTEK, Ota. J. B. Foerster. Erotovy masky. Op. 98. Pro klavír na dvě ruce. Vydala Univerzální edice. Hudební revue, 1917–18, roč. 11, č. 2, s. 68–9.

[14] ZÍTEK, Ota. J. B. Foerster: Debora. V novém nastudování za řízení Otakara Ostrčila. Hudební revue, 1917–18, roč. 11, č. 8–9, s. 348–50.