Zpráva z pobytu na Salzburg Easter School 2018: The Changing Aesthetic of Innovation 23.–25. 3. 2018, Salzburg, Rakousko