Manželství

Source document: Shejbalová, Zuzana. Tradiční rodina v Číně. 1., elektronické vydání Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. [17]-25
Extent
[17]-25
Type
Chapter
Note
Obsahuje: 1. Obecný úvod do problematiky manželství -- 1.1. Definice -- 1.2. Manželské formy – terminologie -- 2. Uzavření manželství -- 2.1. Sjednání sňatku -- 2.2. Svatební obřad -- 2.3. Usídlení – terminologie -- 2.4. Uxorilokální sňatek – usídlení ženicha v domě nevěsty -- 2.5 Dětská manželství -- 3. Průběh manželství -- 3.1. Role manželky -- 3.2. Intimní manželské vztahy -- 3.3. Vedlejší ženy (konkubíny) -- 4. Zánik manželství -- 4.1. Rozvod -- 4.2. Vdovství a druhý sňatek -- 5. Manželství v legislativě 20. Století -- 6. Případová studie ze současnosti
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Blundy, Rachel. Tying the knot: what to expect at a traditional Chinese wedding. In: South China Morning Post. [online]. 8.11.2016. [cit. 29.1.2019]. Dostupné z: https://www.scmp.com/news/hong-kong/education-community/article/2026160/tying-knot-what-expect-traditional-chinese

[2] Cao, Chen. The evolution of marriage customs. In: China Daily. [online]. 12.5.2018 [cit. 28.1.2019]. Dostupné z: http://www.chinadaily.com.cn/a/201805/12/WS5af5f825a3103f6866ee7e9d.html

[3] Chao, Hsi-Lin. The Chinese Family [online]. Primitive Man, vol. 3, no. 1/2, 1930, s. 19–22. [cit. 28.1.2019]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/3316387 S. 20.

[4] Davis, Deborah S. Privatization of Marriage in Post-Socialist China [online]. Modern China, vol. 40, no. 6, 2014, s. 551–577. [cit. 28.1.2019]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/24575643.

[5] Eklund, Lisa. Marriage Squeeze and Mate Selection: The Ecology of Choice and Implications for Social Policy in China [online]. Economic and Political Weekly, vol. 48, no. 35, 2013, s. 62–69. [cit. 28.1.2019]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/23528756

[6] Hrdý, Ladislav, Václav Soukup, Václav a Vodáková, Alena. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993.

[7] Hsu, Francis L. K. Under the Ancestors' Shadow: Kinship, Personality, and Social Mobility in Village China. Stanford University Press, 1971.

[8] Li, Xuan. Why people aren't getting married in China. In: BBC Capital. [online]. 5.8.2017 [cit. 18.3.2019]. Dostupné z: http://www.bbc.com/capital/story/20170804-why-people-arent-getting-married-in-china

[9] Malina, Jaroslav a kolektiv. Antropologický slovník [online]. 2009. [cit. 27.1.2019]. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/1431/UAntrBiol/el/antropos/pdf/antropologicky_slovnik.pdf

[10] Qian, Jinghua a Fan Yiying. It's Complicated: Chinese Millennials and Marriage. In: Sixth Tone. [online]. 4.8.2018 [cit. 16.3.2019]. Dostupné z: http://www.sixthtone.com/news/1002717/its-complicated-chinese-millennials-and-marriage#

[11] Skupnik, Jaroslav. Antropologie příbuzenství: příbuzenství, manželství a rodina v kulturněantropologické perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010.

[12] Sun Xi,. Traditions of Arranged Marriages in China. In: Women of China. [online]. 13.12.2011. [cit. 15.2.2019]. Dostupné z: http://www.womenofchina.cn/womenofchina/html1/special/13/6000-1.htm

[13] Tien, H. Yuan. Age at Marriage in the People's Republic of China [online]. The China Quarterly, no. 93, 1983, s. 90–107. [cit. 28.1.2019]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/653334 | DOI 10.1017/S0305741000016180

[14] Tsoi, Grace. China's ghost weddings and why they can be deadly. In: BBC. [online]. 24.8.2016 [cit. 28.1.2019]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-37103447

[15] Wang, Yue. No One In China Wants To Get Married Anymore, And It's Making Beijing Nervous. In: Forbes. [online]. 17.10.2017 [cit. 16.3.2019]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/ywang/2017/10/17/no-one-in-china-wants-toget-married-anymore-and-its-making-beijing-nervous/#1727b829aa0b

[16] Yu, Cindy. Would your son marry me? Inside Shanghai's marriage market. In: The Spectator. [online]. 9.3.2019 [cit. 16.3.2019]. Dostupné z: https://www.spectator.co.uk/2019/03/would-your-son-marry-me-inside-shanghais-marriage-market/

[17] Zang, Xiaowei. Family and marriage. Understanding Chinese Society. ed. / Xiaowei Zang. 1st . ed. Routledge, 2011. p. 35-48.

[18] Zhang, Weiguo. State, Gender and Uxorilocal Marriage in Contemporary Rural North China [online]. The China Journal, no. 60, 2008, s. 111–132. [cit. 28.1.2019]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/20647990 | DOI 10.1086/tcj.60.20647990

[19] Zhou, Christina, Bang Xiao. 'Marry first, then fall in love': The evolution of love and marriage in China since Mao Zedong's era. In: ABC News. [online]. 22.4.2018 [cit. 16.3.2019]. Dostupné z: https://www.abc.net.au/news/201804-22/marry-first-then-fall-in-love-how-marriage-evolved-in-china/9641958